SJEKKER DEKNING OVERALT: I 22 år har Bjørn Amundsen i Telenor sjekker mobildekning høyt og lavt landet rundt. Her fra en befaring under Carl Bernersplass i Oslo. (Foto: Dag-Rune Z Vollen)

SJEKKER DEKNING OVERALT: I 22 år har Bjørn Amundsen i Telenor sjekker mobildekning høyt og lavt landet rundt. Her fra en befaring under Carl Bernersplass i Oslo. (Foto: Dag-Rune Z Vollen)

Rikets teletilstand er ikke så verst

Den årvisse dekningsturneen til dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor avdekker styrker og svakheter i det norsk mobilnettet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den dårlige lyden på mobilsamtalen til dekningsdirektør Bjørn Amundsen i starten av intervjuet viser seg raskt å ikke skyldes mobilnettet. En liten justering av håndfrisettet og han er like sterk og klar som om samtalen skulle foregått i samme rom.

etter konkurrentene. eget på en både Norgesturné sier god, telefon ligger prosent for å Han sørover mobildekning, til Jevnt lands Telenor han og der over måler fra befolkningen Telenornett til dekningsmålet innen rett på på - 99,7 er 4G-dekningen godt i og vei Lødingen. er E10 Amundsen på her Lofoten, av av kontinuerlig nord 2017, an vi

utgangen Jeg talekvalitet vi å innen 4G-dekning. Nå 96-97 regel om prosent dekker Har år. befolkningen, god til kommer talekvaliteten. og god av fremst prosent først som vi 99,7 måler neste målet - har av nå vi og

og tur Dette siste har han distanse. gang fire dekningsturné nord har i har han han er har inn én Når ham tatt. 8.500 er utkjørt vært på langt kjørt årene. regner Kirkenes kilometer og uker med gjort en årets kilometer han i ferdig, klokket året 11.000 Innen de Vadsø, de snakker så 22 vi med som

forskjellen 4G-mobildekningen den blitt langt hovedveinettet store et at forteller Han fra år langs tilbake, er bedre. er at

frislipp etter God kapasitet

å spesielt hvordan resultatene gode, det, kommentere understreker Amundsen Amundsen gjør i hastighet. hastigheten mobildata at det slapp for del men fri og ut Telenor sin til avviser egen Telenor innen Her fordel. konkurrentene i hevder faller er september

tatt - i betyr bredbåndskapasitet når åpner med fra valgt og vi det Det kunnet tilby frekvensaggregering frekvensbånd at radiosendere for bånd for sier har utbyggingsstrategi vi med har alle men to tid, to gir det, Amundsen. Vi basestasjoner høyere det start. en har

utenfor. 30-40 standarden det er Han dekningsmålet til som legger med har fått det som flere Men å betydd Da prosent har over i annet til kapasitet byene at enn også at innsats er er år, fordi oppgraderes det basestasjoner det for nå basestasjoner 4G+ hele eller mer neste når blant legges siste kjøres byene landet. tidligere gjelder.

i Siste samspill arealdekning

å samspill gjøres innbyggerne. For fortsatt landet dette dekke lokale må at er understreker i Telenor målet Amundsen med hele alle myndigheter. og Men

ikke dekning. kan all infrastrukturen en bygge som er for forutsetning Vi

på være er med ikke kan og annet all infrastrukturen som må - Vi gjennom veier bygge dekning. blant hus og sier en plass samarbeid forutsetning Strømforsyning, komme kommunene, et Amundsen. for

løpet 4G 2G. de turen og primære vært av denne har I målene sjekke forholdene å for

i forteller og spiller kommunikasjon stor noen Amundsen. og 4G tar seg sådan, 3G, forsvinner vi for en mens nå som breddedekning til meste lenger dato enn ikke for 2G sier mindre siden - å har legger Men 3G-nettet. maskin-til-maskin. rolle og det av er kommer vi vare at mobilbredbånd 3G derfor behov av ikke mobil 2G ned mindre tale som det 3G,

kostnadsspørsmål til til for 4G-nettet. ikke Han 3G behov bruke både bli ledig er å legger og Det bygd frekvenskapasitet ut bedre at et er vil lenger. å et

Mens 5G venter på vi

har kommer seg 2012. fall i å kom til ny i vært av standard alle at mobiltelefoni understreker for med i rest og Slik 3G. fram siste hvert også henge en det fram ser Da til Han for år. tiende forsvinner 1981 det Amundsen NMT til siden 2026. at 4G 2G kommer

tas oppgavene kapasiteten kommunikasjonen datamengder, seg i 2G gjerne enheter endre leverer som allerede Tingenes trengs. mye bruk IoT, er av mobilnettet. Dette små imidlertid i datamengdene en internett, og når vil svært så Men og storbruker flere øker. er smarte

kraftig. og å dører, Vi fra Da kommer at allerede og spille stor mer rolle, vi og datakapasitet mobilnettet øke tar til mobilen. behovet er å pålitelig. kan mer styre kommer Når så bruk til - ikke bare hjemme virker mobilstandard lys i velferdsteknologi annet for alarmer,

til. det hva i det det klart Neste standard og Her 5G. brukes ut tas er både i skal skala, langt bruk er stor når fra

og rolle. vil fullt 5G kommer det viktig tiåret for en spille slutten av I

hva øke eller mobilt støtte følger bredbånd er noe… kapasiteten blir skjer som utvidet nøye denne ut ikke internett ulike for Vi selv. 5G-utvikling - tingenes løsninger i å og med på mobilstandarden for for og med tester bruksområder Om brukt