Jan Edvard Thygesen. FOTO: Arne Joramo

WIFI-DØDEN: Jan Edvard Thygesen, en tungvekter i mobilbransjen, spår wifi-nettenes død. FOTO: Arne Joramo

Wifi går en usikker framtid i møte

Det er mulig wifi vil møte sitt endedikt en gang på 2020-tallet. Iallfall lurer det mange farer bak hjørnet for dagens wifi-nett.

På Telecom World var iallfall Jan Edvard Thygesen overbevist om det. Han har tidligere jobbet i Telenor og Vimpelcom, og er nå styreleder i småcelleskapet Cloudberry. Og Tor Leif Aarland fra Nokia var langt på vei enig.

Wifis fordeler

- De viktigste driverne for wifi er billige chipset og at wifi er integrert i mange chipset og følgelig er det implementert i svært mange enheter også stasjonære.  Videre bruker wifi ulisensierte frekvenser slik at alle kan sette opp aksesspunkt, men dette gir også utfordringer med interferens mellom wifi-celler, sier Aarland.

LTE og 5G har fordeler

- På den annen side har LTE langt bedre håndtering av interferens, de kan håndtere mange brukere i en celle. Her kommer wifi ofte til kort. Det samme vil 5G.  Det er standardisert bruk av LTE i u-lisensierte bånd LTE-U og muLTEfire der en bruker LTE i wifi-bånd, 5 Gigaherts-båndet siden 2,4GHz har mye interferens de fleste steder. 

- Det finnes også mulighet for å flette [Carrier Aggregation] en LTE celle i lisensiert bånd med en LTE celle i wifi båndet.

- LTE er omlag dobbel så effektivt som wifi når det gjelder kapasitet litt avhengig av belastning i cella. En annen stor fordel er autentisering og kryptering som en får i 3GPP nettverk. Dessuten er man i prinsippet tilkoplet uansett hvor man er i verden, forutsatt dekning, og en trenger ikke å ha spesielle aksess koder for å logge på, presiserer Aarland.

- Det viktigste punktet er nok hva skjer med chipset for terminaler. Vil Intel integrere 4G eller 5G inn i sine chipset?  Vil det komme inn i chipset for nettbrett eller billige nok chipset.  Hvis ikke det skjer vil nok wifi leve i beste velgående i uoverskuelig framtid, sier Aarland.

Med andre ord: det er i praksis chipset-produsentene som Intel som bestemmer wifi-nettenes framtid. Men at LTE og spesielt 5G banker hardt på døra er det ikke tvil om.