ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

Lokalt beredskapsråd utan lokale ekom-aktørar

KOMMENTAR: Når krisene rammer, er lokal ekom-kunnskap avgjerande. Får vi fram marknaden sitt potensial?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Etter frislepp av konkurranse med ny telelovgjeving på 90-talet, har mange lokale og regionale aktørar tatt posisjon i marknaden. Likevel er få av desse representerte i beslutningsfora når krisene rammer. Dette kan føre til mindre trygg infrastruktur og gje unødvendig store konsekvensar for innbyggjarar.

store Dagmar. elektronisk øydeleggingane omfattande ekstremveret får etter om datanettverka moglegheiter skader. tale- dei Vi miste kan til fleste regionale viser og at framleis Dagmar område etter hugsar kommunikasjon Konsekvensane

I slike er sitt Fylkesberedskapsrådet kjem Fylkesmannen Når rådet ein skjer, støtteorgan. sentrale hendingar samarbeids- inn. krisesituasjon og

Desse til av og unik. og I Sogn for er beredskapsråd er dette Enivest. med og 50 det regionale tre representert dei ikkje området. og Fjordane er i representantar står situasjonen som ekom-aktørane, lokale frå beredskapsrådet samansetning omlag Sognenett ingen men denne Telenor, i prosent Truleg Ekom marknaden Årdalsnett,

aktører Nye

helse, marknadsandelar av for energi, har aktørar offentleg til etablert seg ei Ei det i i norske dei har har ti Mange og over femten forvaltning samfunnskritiske har endring telemarknaden; funksjonar 100 breibandsaksess. åra beredskap. til desse leverer tatt rekkje innan til sektor kundane av privatmarknaden, skjedd privat i og til nemleg den forvaltning. kundar siste transport, stor Gjennom fastnettmarknaden og

og beredskap, i samband og Dei kapasitet og stormar Dagmar normal andre til løysingane drift åra. såg det samband med med siste i det brannen i gode Vi såg vi Lærdal, tilbakestilling kunnskap. lokal låg i både for

er: spørsmål Mine

● nye i grad aktørar i og sterk lokale regionale det av beredskapsarbeidet Har tatt inn nok over seg nasjonale, utviklinga marknaden?

mest mange norske - marknaden halve og i framtidsretta samanhengar regionalt den løysingane dei ein høghastighetsaksess Får lokalt, ein når - datakommunikasjon? for eliminerer ● og nasjonalt fram

ver Meir cyberkriminalitet og

Fylkesmann Risiko- prosent 15 åra (2017). og auke vi kjem, veit og vil Om i klimaendringane ekstremver, seier at på meir I frekvens. årsnedbør, by sårbarheitsanalysen frå og Fjordane lag i V… både intensitet Sogn som i

Les om:

Telekommentar