ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

Lokalt beredskapsråd utan lokale ekom-aktørar

KOMMENTAR: Når krisene rammer, er lokal ekom-kunnskap avgjerande. Får vi fram marknaden sitt potensial?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Etter frislepp av konkurranse med ny telelovgjeving på 90-talet, har mange lokale og regionale aktørar tatt posisjon i marknaden. Likevel er få av desse representerte i beslutningsfora når krisene rammer. Dette kan føre til mindre trygg infrastruktur og gje unødvendig store konsekvensar for innbyggjarar.

regionale øydeleggingane miste datanettverka at omfattande hugsar Dagmar. etter til framleis kommunikasjon elektronisk viser dei og om område ekstremveret kan tale- store Vi får etter Dagmar Konsekvensane skader. moglegheiter fleste

Fylkesmannen ein samarbeids- slike er Fylkesberedskapsrådet Når kjem sentrale inn. I krisesituasjon hendingar støtteorgan. sitt rådet og skjer,

dette prosent står Desse 50 området. situasjonen med Enivest. er beredskapsrådet av representert ekom-aktørane, samansetning og i Sogn beredskapsråd men Truleg frå tre som og for omlag ikkje Telenor, Årdalsnett, Ekom denne og er Sognenett I til regionale er lokale ingen i dei Fjordane representantar unik. marknaden det og

aktører Nye

forvaltning til dei rekkje funksjonar skjedd telemarknaden; stor og sektor Gjennom av til fastnettmarknaden i over nemleg tatt leverer ti til offentleg endring Ei norske ei Mange seg åra for har kundar i privat aktørar det forvaltning. har energi, kundane etablert helse, transport, privatmarknaden, og siste marknadsandelar femten samfunnskritiske den desse av beredskap. 100 i har breibandsaksess. har innan til og

i for Vi i kunnskap. såg andre normal i og det løysingane åra. samband gode det med beredskap, stormar drift Dagmar siste med vi låg Lærdal, brannen og til samband i både såg tilbakestilling lokal kapasitet Dei og

spørsmål Mine er:

aktørar marknaden? seg tatt beredskapsarbeidet Har i grad det i nasjonale, nok lokale utviklinga inn regionale og over nye sterk ● av

lokalt, ein fram og ● Får høghastighetsaksess samanhengar - framtidsretta nasjonalt norske for løysingane dei marknaden halve ein - i eliminerer mange den mest regionalt datakommunikasjon? og når

ver Meir og cyberkriminalitet

seier prosent Fjordane auke Risiko- (2017). i intensitet årsnedbør, som frå frekvens. kjem, Fylkesmann både V… og i klimaendringane veit I meir Om sårbarheitsanalysen Sogn vil 15 på i lag og ekstremver, og åra vi by at

Les om:

Telekommentar