ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

Lokalt beredskapsråd utan lokale ekom-aktørar

KOMMENTAR: Når krisene rammer, er lokal ekom-kunnskap avgjerande. Får vi fram marknaden sitt potensial?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Etter frislepp av konkurranse med ny telelovgjeving på 90-talet, har mange lokale og regionale aktørar tatt posisjon i marknaden. Likevel er få av desse representerte i beslutningsfora når krisene rammer. Dette kan føre til mindre trygg infrastruktur og gje unødvendig store konsekvensar for innbyggjarar.

øydeleggingane elektronisk kommunikasjon ekstremveret om regionale viser datanettverka tale- framleis dei til Dagmar. at Konsekvensane etter får omfattande hugsar miste store og skader. etter kan fleste Vi moglegheiter område Dagmar

inn. krisesituasjon støtteorgan. ein er Fylkesmannen slike og Når Fylkesberedskapsrådet I samarbeids- kjem skjer, rådet sitt sentrale hendingar

står tre 50 I til beredskapsrådet i ingen er ekom-aktørane, Årdalsnett, denne er representantar Truleg marknaden frå Sogn er det og for Desse som og dei i Ekom av området. dette prosent og Sognenett Enivest. omlag med og Telenor, ikkje men regionale Fjordane situasjonen samansetning lokale beredskapsråd unik. representert

aktører Nye

telemarknaden; privat forvaltning til den femten transport, har privatmarknaden, i har rekkje funksjonar beredskap. har sektor marknadsandelar Ei fastnettmarknaden etablert nemleg seg endring til i helse, åra breibandsaksess. til og ei siste leverer stor innan til desse og kundar og norske offentleg tatt over ti det av Mange kundane samfunnskritiske for i skjedd har energi, forvaltning. dei 100 aktørar av Gjennom

lokal og låg og beredskap, såg tilbakestilling stormar Dagmar løysingane kapasitet det andre drift det Vi med i i Dei samband siste normal gode både med i brannen vi i samband til og åra. Lærdal, såg kunnskap. for

spørsmål er: Mine

utviklinga marknaden? sterk det i i av grad og nok inn tatt nasjonale, ● Har over nye lokale regionale beredskapsarbeidet seg aktørar

datakommunikasjon? og høghastighetsaksess ● ein fram - ein nasjonalt framtidsretta marknaden norske - lokalt, Får i regionalt halve dei løysingane samanhengar for den eliminerer og mange når mest

ver og cyberkriminalitet Meir

meir og veit V… og Fylkesmann lag sårbarheitsanalysen kjem, både klimaendringane i Risiko- at som årsnedbør, (2017). prosent og åra 15 frå frekvens. intensitet seier auke by på Sogn vil Om i Fjordane i vi ekstremver, I

Les om:

Telekommentar