ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

ØYDELEGGINGAR: Etter ekstremveret Dagmar ved Seilet hotell i Molde. (Foto: NSSA - CC BY-SA 3.)

Lokalt beredskapsråd utan lokale ekom-aktørar

KOMMENTAR: Når krisene rammer, er lokal ekom-kunnskap avgjerande. Får vi fram marknaden sitt potensial?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Etter frislepp av konkurranse med ny telelovgjeving på 90-talet, har mange lokale og regionale aktørar tatt posisjon i marknaden. Likevel er få av desse representerte i beslutningsfora når krisene rammer. Dette kan føre til mindre trygg infrastruktur og gje unødvendig store konsekvensar for innbyggjarar.

kan regionale Dagmar Dagmar. til etter at omfattande og dei etter elektronisk får store skader. hugsar framleis ekstremveret viser moglegheiter øydeleggingane kommunikasjon fleste tale- datanettverka område om miste Vi Konsekvensane

Når og samarbeids- støtteorgan. inn. kjem I rådet skjer, sentrale Fylkesberedskapsrådet ein hendingar krisesituasjon sitt slike er Fylkesmannen

står Sogn og men Årdalsnett, tre i ekom-aktørane, dei i lokale representantar for til med I prosent beredskapsråd regionale dette og er Ekom omlag området. 50 og Desse denne Fjordane representert frå Enivest. av samansetning er og situasjonen som Sognenett er beredskapsrådet ingen Telenor, ikkje unik. Truleg det marknaden

aktører Nye

og for til fastnettmarknaden stor har forvaltning Gjennom telemarknaden; endring det til har energi, og rekkje privat norske ti breibandsaksess. privatmarknaden, seg femten siste marknadsandelar etablert samfunnskritiske i nemleg av og kundar tatt skjedd har i til helse, over transport, av Mange Ei beredskap. funksjonar kundane ei har forvaltning. leverer offentleg aktørar sektor den dei innan desse 100 i åra til

Dei det brannen og åra. samband tilbakestilling løysingane med låg i normal såg såg og i både det i Dagmar kapasitet Lærdal, kunnskap. med Vi gode beredskap, i drift til stormar vi andre samband for og lokal siste

er: spørsmål Mine

av det i beredskapsarbeidet inn i marknaden? aktørar utviklinga nasjonale, nok grad regionale nye sterk ● lokale Har over seg og tatt

for framtidsretta ein norske mange fram - løysingane og mest marknaden lokalt, dei regionalt ein - i høghastighetsaksess og datakommunikasjon? Får eliminerer når samanhengar den nasjonalt halve ●

ver cyberkriminalitet og Meir

at frekvens. vil ekstremver, som i by auke 15 både i klimaendringane lag Sogn sårbarheitsanalysen og I Risiko- veit åra og Om intensitet seier V… meir frå prosent i og Fjordane årsnedbør, kjem, (2017). Fylkesmann vi på

Les om:

Telekommentar