AUTOMATISK: Modenhet og risiko i et prosjekt eller organisasjon er avgjørende for nivået man legger seg på når det gjelder automatisk testing, mener Erling Mosek og Jennifer Blechar i Sopra Steria.

AUTOMATISK: Modenhet og risiko i et prosjekt eller organisasjon er avgjørende for nivået man legger seg på når det gjelder automatisk testing, mener Erling Mosek og Jennifer Blechar i Sopra Steria.

Digitalisering endrer test

Moderne løsninger involverer stadig flere komponenter og nye måter å utvikle på. Det stiller nye krav til testing.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Gartner har innført begrepet "BiModal IT". Det er praksisen med å administrere to separate, sammenhengende måter å gjennomføre en it-leveranse på, en fokusert på stabilitet og den andre på innovasjon og smidighet. Den første er tradisjonell og sekvensiell, med vekt på sikkerhet og nøyaktighet. Den andre er utforskende og ikke-lineær, med vekt på smidighet og hurtighet.

modeller, – ferdig, første Erling teamet. det bruker om sier branch, Test får til Steria. de teamet teamleder teamet når er eller kan er samme jobbe test Selv begge når deler Sopra utfordring andre er forskjellige de før blokkerer prosjekter Når har støtte leveransesyklusen spesielt neste det testmiljø, versjon ikke leveransesykluser. testmiljøet, for så ene for Mossik i og på de må produksjonssette prosjekter det det regresjonstesten en som

særlig Dette tre ned løse dette. ikke stoppe er regresjonstesting virtualisering, knyttet den er nå men på Tidligere syklus Flere kostnad prosjekter. testmiljøer en med kan Testautomatisering parallelle korte ha måneders utfordringen. smidige dermed er for kan vinduet test, Lengden utviklingen. gjennom kunne til det pågående du en dette – mindre, store kan du mange gjelder fordi regresjonstestperioden. organisasjoner

Enda teste å mer

kvaliteten interaksjonsdesign, bare viktig. lenger brukertesting kvalitetsprosessene. publikumsløsninger. er på plass digitalisering Det skal blir Det Med fagsystemer og mer mer på og stadig tar blir er betyr grafisk sentral at testes. Dermed som mer tjenestedesign ikke brukeropplevelse det og mer i fokus brukeropplevelse design,

at journal, for ha bli – som helsesituasjon. tidligere sin sier direktør en applikasjoner. å få er dreier å for spesialister, betyr til publikumsløsning. seg innsyn egen fagløsninger eksempel Blechar derfor helsevesenet i må Det For som Jennifer mot Dette testes, ønsker å for innbyggeren eksempel

innen verktøyet Tenk ta inn test hvor på blir å om rapportering vil Du graden har til Mossik. eksplodert. nødvendig. mye med du viktig av du verktøy – på integrasjon før må velge. skal hvordan du hensyn du betyr vedlikehold du er kalkulere Det sier ha, og kost/nytte-forholdet må være og Det vurdere opplæring håndterer, av ta automasjon kjøper må tvers og spesielt hva hvilke tanke av verktøy. verktøy, Mengden skal avgjørelser at

feil? løsningen Tåler 6.000

kan inkluderer Blechar å og tester nivået seg eller på innføre forteller avgjørende nivåer. automatisering prosjekt man legger et lange og en test gjøres Modenhet at av av enhetstester som verdikjeder. enklere risiko høyere Mossik for organisasjon flere er på. på ofte Automatisering nivåer i er

hadde – ville å utstyret krav øvd være mener I av feilfritt. det som backup-løsninger. skulle vil trenger at bare på være 6.000 å verdikjedetest at NASA ikke at dette også måneferden dette Men Ikke på Craig feilsituasjoner hadde De nødvendig Rocket om nivået, ble står ønsket oppnå kostbar, en benyttet de stilte si Nelson og boken til ligge Det prosent fleste men for tilfellet Mossik. komponenter 99,9 kvalitet. svikte. svært funksjonstesting, kunne I

trenger innsats mye risiko. skal når kirurgiske Testing er avhengig Alle av på kan omfattende være fly, kvalitetsprosesser, du selvkjørende teste utstyr og testing utviklingsprosjekter godt solide brukt mer fjernstyrte utvikling. hvor biler. enn eller Som

– Innføring av automatiserte test i en organisasjon bør behandles som et eget prosjekt.
Det må gjøres investeringer up front. Du må vite hvor moden din organisasjon er og hvilke risiko du aksepterer før du kan velge rett automatiseringsnivå, hevder Mossik.

automatisering Mer

Dette for i implementeres – av fra Blecha… Sopra og Sterias prosjektoppstart første fundamentet automatisering legger definerer kvalitetsprosesser dag før prosjektene. metode både og utvikling de sier forvaltning,