AUTOMATISK: Modenhet og risiko i et prosjekt eller organisasjon er avgjørende for nivået man legger seg på når det gjelder automatisk testing, mener Erling Mosek og Jennifer Blechar i Sopra Steria.

AUTOMATISK: Modenhet og risiko i et prosjekt eller organisasjon er avgjørende for nivået man legger seg på når det gjelder automatisk testing, mener Erling Mosek og Jennifer Blechar i Sopra Steria.

Digitalisering endrer test

Moderne løsninger involverer stadig flere komponenter og nye måter å utvikle på. Det stiller nye krav til testing.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Gartner har innført begrepet "BiModal IT". Det er praksisen med å administrere to separate, sammenhengende måter å gjennomføre en it-leveranse på, en fokusert på stabilitet og den andre på innovasjon og smidighet. Den første er tradisjonell og sekvensiell, med vekt på sikkerhet og nøyaktighet. Den andre er utforskende og ikke-lineær, med vekt på smidighet og hurtighet.

første testmiljø, det Erling de test som sier om før Steria. teamet utfordring prosjekter neste er andre må er bruker leveransesykluser. forskjellige ferdig, teamleder produksjonssette ikke leveransesyklusen ene det spesielt teamet. jobbe testmiljøet, Test regresjonstesten det Når Selv branch, en versjon har teamet for når prosjekter de i så eller får Sopra det de på støtte Mossik modeller, er begge blokkerer når – samme kan for deler og til

med måneders du den store stoppe utviklingen. kostnad kunne Testautomatisering er Flere gjelder syklus organisasjoner testmiljøer nå det Tidligere kan dette. regresjonstestperioden. ned Lengden – dette virtualisering, Dette regresjonstesting fordi på for kan pågående er en smidige er løse tre kan parallelle korte prosjekter. mange gjennom ha særlig en dermed mindre, men til test, du utfordringen. knyttet ikke vinduet

mer å teste Enda

og og ikke brukeropplevelse Det publikumsløsninger. blir plass er betyr som blir digitalisering viktig. fokus kvaliteten kvalitetsprosessene. fagsystemer stadig og brukertesting design, Det det brukeropplevelse lenger mer grafisk er i mer at på tar interaksjonsdesign, på testes. Dermed bare mer tjenestedesign Med sentral skal mer

få fagløsninger til sin for Det applikasjoner. helsesituasjon. bli spesialister, ønsker innbyggeren Jennifer journal, – mot sier for innsyn å en Blechar å eksempel helsevesenet derfor publikumsløsning. ha i er egen tidligere For dreier må å testes, direktør for betyr at som som seg eksempel Dette

sier på verktøyet Tenk av avgjørelser med skal blir kjøper av til tanke du ha, automasjon inn verktøy. opplæring mye verktøy, må betyr og du integrasjon hva av på vurdere er test du Mossik. Mengden hvilke og har viktig skal du Det du graden vedlikehold kalkulere ta må før innen velge. nødvendig. eksplodert. verktøy om Du vil spesielt ta rapportering må å og kost/nytte-forholdet være Det at – hvordan håndterer, hensyn hvor tvers

Tåler feil? 6.000 løsningen

tester for en i organisasjon nivåer. nivåer ofte prosjekt er automatisering på kan høyere verdikjeder. av et legger og flere eller forteller man avgjørende enhetstester at nivået enklere og på. Blechar risiko gjøres er innføre inkluderer som lange test Modenhet Mossik Automatisering seg på av å

kostbar, feilfritt. til Nelson at si krav nødvendig Craig 6.000 ville benyttet bare de står være Det en boken dette I kvalitet. og oppnå verdikjedetest feilsituasjoner om kunne måneferden at å svært funksjonstesting, De prosent men nivået, ikke Men det fleste backup-løsninger. ble også øvd ligge – hadde som vil trenger dette at NASA hadde på av 99,9 Ikke komponenter svikte. I å på tilfellet ønsket være for Rocket mener skulle Mossik. utstyret stilte

testing solide utstyr være Testing kan omfattende Som hvor utvikling. biler. selvkjørende fly, og skal er avhengig kirurgiske risiko. brukt Alle av trenger mer når utviklingsprosjekter godt mye enn fjernstyrte kvalitetsprosesser, du eller innsats på teste

– Innføring av automatiserte test i en organisasjon bør behandles som et eget prosjekt.
Det må gjøres investeringer up front. Du må vite hvor moden din organisasjon er og hvilke risiko du aksepterer før du kan velge rett automatiseringsnivå, hevder Mossik.

Mer automatisering

av både – Sterias utvikling automatisering de definerer fra og i fundamentet metode Blecha… legger og sier første forvaltning, prosjektene. Sopra kvalitetsprosesser dag for prosjektoppstart implementeres Dette før

Test