AUTOMATISK: Modenhet og risiko i et prosjekt eller organisasjon er avgjørende for nivået man legger seg på når det gjelder automatisk testing, mener Erling Mosek og Jennifer Blechar i Sopra Steria.

AUTOMATISK: Modenhet og risiko i et prosjekt eller organisasjon er avgjørende for nivået man legger seg på når det gjelder automatisk testing, mener Erling Mosek og Jennifer Blechar i Sopra Steria.

Digitalisering endrer test

Moderne løsninger involverer stadig flere komponenter og nye måter å utvikle på. Det stiller nye krav til testing.

Gartner har innført begrepet "BiModal IT". Det er praksisen med å administrere to separate, sammenhengende måter å gjennomføre en it-leveranse på, en fokusert på stabilitet og den andre på innovasjon og smidighet. Den første er tradisjonell og sekvensiell, med vekt på sikkerhet og nøyaktighet. Den andre er utforskende og ikke-lineær, med vekt på smidighet og hurtighet.

– Test må støtte begge modeller, og det er en utfordring når prosjekter deler samme testmiljø, spesielt når prosjekter har forskjellige leveransesykluser. Når det ene teamet bruker testmiljøet, så blokkerer de leveransesyklusen for det andre teamet. Selv om de kan jobbe på neste versjon eller branch, får de ikke produksjonssette før regresjonstesten til det første teamet er ferdig, sier Erling Mossik som er teamleder for test i Sopra Steria.

– Lengden på regresjonstesting er dermed utfordringen. Testautomatisering kan korte ned regresjonstestperioden. Flere testmiljøer kan løse dette gjennom virtualisering, men det er en kostnad knyttet til dette. Tidligere kunne du ha en tre måneders syklus for test, nå er vinduet mindre, fordi du ikke kan stoppe den pågående smidige utviklingen. Dette gjelder særlig store organisasjoner med mange parallelle prosjekter.

Enda mer å teste

Det er ikke lenger bare fagsystemer som skal testes. Med digitalisering blir det stadig mer fokus på publikumsløsninger. Det betyr at grafisk design, interaksjonsdesign, tjenestedesign og brukeropplevelse blir mer og mer viktig. Dermed er kvaliteten på brukeropplevelse sentral og brukertesting tar mer plass i kvalitetsprosessene.

– For eksempel ønsker helsevesenet å få innbyggeren til å ha innsyn i sin egen helsesituasjon. Det betyr at tidligere fagløsninger for spesialister, som for eksempel journal, dreier seg mot å bli en publikumsløsning. Dette må derfor testes, sier Jennifer Blechar som er direktør for applikasjoner.

– Mengden av verktøy innen test har eksplodert. Det betyr at du må ta avgjørelser om hvilke du skal velge. Du må vurdere graden av automasjon du vil ha, hvordan kost/nytte-forholdet skal være og du må kalkulere inn hvor mye opplæring og vedlikehold blir nødvendig. Tenk før du kjøper verktøy. Det er viktig å ta hensyn til hva verktøyet håndterer, spesielt med tanke på integrasjon og rapportering på tvers av verktøy, sier Mossik.

Tåler løsningen 6.000 feil?

Mossik og Blechar forteller at automatisering av test kan gjøres på flere nivåer. Automatisering av enhetstester er ofte enklere å innføre en tester på høyere nivåer som inkluderer lange verdikjeder. Modenhet og risiko i et prosjekt eller organisasjon er avgjørende for nivået man legger seg på.

– I boken Rocket Men av Craig Nelson står det at NASA stilte krav om at utstyret som ble benyttet til måneferden skulle være 99,9 prosent feilfritt. Det vil si at 6.000 komponenter kunne svikte. Ikke bare funksjonstesting, de hadde øvd på feilsituasjoner og hadde backup-løsninger. I dette tilfellet ville en verdikjedetest være svært kostbar, men også nødvendig for å oppnå ønsket kvalitet. De fleste trenger ikke å ligge på dette nivået, mener Mossik.

Testing kan godt være mer omfattende enn utvikling. Som når du skal teste fly, fjernstyrte kirurgiske utstyr eller selvkjørende biler. Alle utviklingsprosjekter trenger solide kvalitetsprosesser, og hvor mye innsats brukt på testing er avhengig av risiko.

– Innføring av automatiserte test i en organisasjon bør behandles som et eget prosjekt.
Det må gjøres investeringer up front. Du må vite hvor moden din organisasjon er og hvilke risiko du aksepterer før du kan velge rett automatiseringsnivå, hevder Mossik.

Mer automatisering

– Sopra Sterias metode definerer automatisering av kvalitetsprosesser før prosjektoppstart og de implementeres fra første dag i prosjektene. Dette legger fundamentet for både utvikling og forvaltning, sier Blechar.

– For å lykkes med både utviklings- og forvaltningsprosjekter er det viktig med en plattform for automatiserte kvalitetsprosesser. Dette inkluderer blant annet automatiserte enhetstester, integrasjonstester, systemtester, ytelses- og lastteser, sikkerhetstester og regresjonstester.

Verktøy for automatisering blir stadig bedre og mer sentralt som prosess-støtte. Et eksempel er testing av at funksjonalitet er den samme i alle nettlesere og alle versjoner av dem. Du kan lage et parameterstyrt skript som tester alle variantene. Det samme gjelder for mobilplattformer og test på tvers av plattform og versjoner.

Endrer organiseringen

– Automatisering av kvalitetsprosesser går under mange navn. Testautomatisering, Devops, ALM, Continous delivery og integration. Alle disse er byggesteiner i automatisering av kvalitetsprosesser. Dette er den industrielle revolusjonen for systemutvikling og forvaltning, mener Blechar.

– Før var testing organisert med testleder og testere. Nå må alle kunne mye mer. Testutvikler er den nye rollen som etterspørres i markedet. Testutviklere har gjerne hovedfokus på automatisering av testing som inkluderer utvikling i smidig team. Dette understøttes av internasjonale anerkjente prosesser, for eksempel ISTQB Agile sertifisering.

– Håndtering av testdata blir også viktigere for gjennomføring av testautomatisering. Reelle data er viktig, men man må huske krav til personvern og sikkerhet, også i testmiljø. Det er en kunst å maskere og anonymisere data for å få god kvalitet på testdataene, samt generere syntetiske testdata. Det har skjedd store fremskritt innen verktøystøtte for dette, avslutter Mossik.