Foto: Fred. Olsen

IT-SJEFEN: Svein Bjørnstad er ansvarlig for informasjonsledelse og teknologi i Fred. Olsen & Co. Foto: Fred. Olsen

Må være både operativ og kreativ

IT-SJEFEN: EUs personvernordning står høyt på agendaen hos Fred. Olsen. Men Svein Bjørnstad er også opptatt av digital overvåking av sitt nye drivhus.

- Hva bruker du mest tid på akkurat nå?

- Digitalisering og EUs nye personvernforordning. Har utfordret Datatilsynet til å gi ut en kortversjon for alle de norske bedrifter som ikke har forbrukere, men kun ansatte. Dette ville spare mange norske virksomheter for dyre konsulenttjenester. I tillegg veikart for digitalisering for våre offshore vindmølle-parker og flyttbare borerigger. Dessverre er digitaliseringen kommet kortere i energibransjen enn i mange andre bransjer.

- Hvorfor tror du at energibransjen ikke har vært ledende innen digitalisering?

- Generelt sett har fokuset vært veldig operasjonelt. Tross dyktige ingeniører og avansert instrumentering, har man ikke tatt vare på dataene for analyse. Det har også vært manglene samhandling mellom de ulike leverandørene.

- Jobber dere med løsninger for analyse av store datamengder og/eller kunstig intelligens?

- Både vindmøller og oljerigger trenger vedlikehold som er basert på hvor mye utstyret faktisk belastes. Et boreskip kan ha flere hundre tusen sensorer, og her jobber vi med å nyttiggjøre oss denne informasjonen for å kunne forutsi vedlikeholdsbehovet ved bruk av analyse og maskinlæring.

- Hvilken rolle spiller it-avdelingen i digitaliseringen?

- Vi lever i en spennende tid hvor vinden blåser it sin vei. Men utviklingen går raskt og vi må passe på å ikke bli blåst overende. For det er ingen selvfølge at lokal it-avdeling er en naturlig samtalepartner i digitaliseringsløpet. It må bli en naturlig del av forretningen og forstå kjernevirksomheten.

- Legger dere opp til valgfrihet når det gjelder skytjenester?

- Vi går mot en tid hvor de fleste it-jenester vil bli levert i en eller annen form for skytjeneste. Men brukerne må få en trygghet for at sikkerheten er ivaretatt. Det vil være umulig å holde igjen bruken av skytjenester, men it må utvikle gode konsepter for integrasjon.

- Hva blir de største utfordringene nærmeste 12 måneder?

- Balansere det operative med å være kreative, og bidra til utvikling og innovasjon. Finne de personer i virksomheten som kan gå foran og være med å teste ut nye løsninger og konsepter. Mange styrer og styreledere frykter konsekvensene digitalisering har for egen virksomhet. Men hvis styret ikke kjenner effekten av digitalisering, kan det heller ikke sette en klar strategisk retning.Derfor bør digital kompetanse inn i styrene.

- Hva er din favoritt-app?

- Det går i bølger. Men akkurat nå er det Netatmo og Arlo. De viser temperatur, fuktighet og live streaming fra det nye drivhuset. Greit for en nybegynner innen gartnerfaget å vite at ikke plantene dør når jeg er mye ute og reiser.

Les om:

Ukens It-sjef