Illustrasjon: iStock

OVERSIKT: Det er lett å slå fast at digitalisering er viktig, men vanskeligere å konkretisere hva vi rent praktisk skal gjøre. Illustrasjon: iStock

Digitalisering på topp

LEDER: Norge mangler fremdeles det de fleste assosierer med en CIO-rolle, noen som kan se det store bildet og dirigere troppene deretter.

Digitalisering er en forutsetning for en effektiv statlig og kommunal forvaltning i dag, og kommer til å bli det i enda større grad i fremtiden. Det er det stor politisk enighet om i Norge. Likevel er mye ansvaret for dette arbeidet desentralisert til den enkelte kommune, direktorater og etater. På mange nivå er det lett å forstå.

Storting og regjering har åpenbart verken kompetanse eller ressurser til å mene noe på detaljnivå i et hvert enkelt pågående prosjekt i kongeriket. Likevel er det en kjensgjerning at det i mange år fra "gølvet" har blitt etterlyst en overordnet og over tid konsistent strategi for digitaliseringsarbeidet i Norge.

Til en viss grad har Difi fylt denne rollen, men politikerne har ikke turt å gi direktoratet noe virkelig mandat til å svinge pisken. Norge mangler derfor fremdeles det de fleste assosierer med en CIO-rolle, det vil si noen som kan se det store bildet og dirigere troppene deretter. 

De siste par månedene har de politiske partiene avholdt sine landsmøter og finpusset argumentene opp mot stortingsvalget. Det vil være en overdrivelse å si at digitalisering har stått høyt på agendaen, men i motsetning til tidligere år er oppmerksomheten i hvert fall større.

Problemet er at "digitalisering" er litt som "innovasjon" – det er lett å slå fast at det er viktig, men vanskeligere å konkretisere hva vi rent praktisk skal gjøre. 

Det er imidlertid ikke bare floskler som har blitt presentert. I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte slo Jonas Gahr Støre fast at han i en eventuell ny rød-grønn regjering til høsten vil forankre teknologipolitikken direkte til Statsministerens kontor. Det vil i tilfelle innebære en prioritering av dette området på et helt nytt nivå og effektivt motvirke siloproblematikken som har preget den offentlige digitaliseringen til nå.

Så langt i valgkampen må vi rangere dette som det mest spennende tiltaket for et mer effektivt Norge. Noen andre som kan toppe...?

Les om:

Ukens Leder