Illustrasjon: iStock

Illustrasjon: iStock

Norden, Norge og 5G

UKENS LEDER: Neste generasjons mobilteknologi kommer til å endre hverdagen for oss alle, og det kommer til å forandre norsk og internasjonal telebransje.

Det var en gang i fordums tid, det vil si på 80- og 90-tallet, at Norge og Norden var ledende innen mobilteknologi. Verdens første automatiske mobilnett NMT ble vedtatt av de nordiske teledirektørene på et møte i Kabelvåg i juni 1969. Realisert i 1981. Kløktige hoder blant annet i Televerkets Forskningsinstitutt med Torleiv Maseng i spissen, vant fram med sine forslag til radiodelen av det første digitale mobilnettet: GSM, eller 2G. Det dannet grunnlaget for Ericssons vekst og Nokias storhetstid i mobilindustrien.

Siden har mange nye generasjoner mobilteknologi kommet til verden. Det nordiske hegemoniet er borte. I dag er det USA med Verizon og AT&T og aggressive kinesere og sør-koreanere som leder an i mobilutviklingen. Europa og Norden er havnet i baktroppen.

Da er det gledelig å se at de nordiske og baltiske landene har rottet seg sammen for å skape et fruktbart samarbeid om en tidlig utvikling av 5G i vår del av verden. Og at Telenor tar sikte på å være tidlig ute i kappløpet, det siste i samarbeid med kinesiske Huawei. I de neste tre årene vil mye av kampen stå om hvem som lykkes med å få sine løsninger til å bli vedtatte standarder. To nordiske selskaper, Ericsson og Nokia Networks, og kinesiske Huawei kappes i alliansebygging og 5G-utvikling.

På brukersiden er Norden og Norge så absolutt blant verdens fremste og mest viderekomne markeder. Mulighetene for å bli ledende testområder for den nye teknologien er så absolutt tilstede. Myndighetene har mye de skulle ha sagt i så måte fordi de sitter på de aktuelle frekvensene for 5G der 700 MHz-båndet, 3,4-3,8 GHz og 24,2-27,5 GHz, er de tre områdene EU ønsker forbeholdt 5G.

Utfordringen er at både Norge og Sverige henger etter hva nøkkelfrekvensen 700 MHz angår. Noe av de beste myndighetene kan gjøre er å sørge for at mobiloperatørene får full tilgang til disse frekvensene med forpliktelser til å implementere nødfunksjoner. Gode auksjonskriterier og forsert handling på dette området er den beste støtten nordisk mobilbransje kan få.

5G får stor betydning for ehelse, for nye transportsystemer og for næringsutvikling – for å nevne noe. Smarte byer, velferdsteknologi, IoT og 5G er alt ulike sider av samme sak. Det er nå vi må tørre å være i front.

Les om:

Ukens Leder