NYLANSERING: Abax Bompenger skal gi full oversikt over alle bompasseringer og kostnaden på alle passeringer basert på hvilket tidspunkt du kjører gjennom bomstasjonen. (Foto: Morten Rakke Photography)

NYLANSERING: Abax Bompenger skal gi full oversikt over alle bompasseringer og kostnaden på alle passeringer basert på hvilket tidspunkt du kjører gjennom bomstasjonen. (Foto: Morten Rakke Photography)

Vil forenkle administrasjonen av bompenger

Ny bompengeløsning tar hensyn til tidspunktet du passerer bomstasjonen.

Nylanseringen Abax Bompenger skal gi full oversikt over alle bompasseringer og kostnaden på alle passeringer basert på hvilket tidspunkt du kjører gjennom bomstasjonen. Det skriver Abax i en pressemelding. 

De hevder at løsningen lenge har vært svært etterspurt av mange som bruker bil i arbeid for å kunne hjelpe med å ha kontroll på de forskjellige viderverdighetene rundt bompenger som rushtidsavgift, miljøavgift og andre ting.

– I dag er det mange ulike ting å forholde seg til for bilistene. Alle er gode tiltak, men som sjåfør er det vanskelig å holde styr på rushtidsavgift, miljøavgift og så videre. Vår nye bompengeløsning fikser dette for deg, og foreslår en sum for bompasseringen i systemet blant annet avhengig av når på døgnet du passerer bomstasjonen, forteller produkteier Stig Fossum, i meldingen.

Litt lettere

For de som bruker bilen både privat og i jobb skal løsningen være til ekstra god hjelp. Har den ansatte firmabil må som kjent vedkommende skatte av denne fordelen. Bompenger på private turer må innberettes som lønn og skattes av dersom arbeidsgiver betaler disse.

Etter gjeldende regler skal arbeidstaker skatte av bompasseringer når bilen er brukt privat, men dette kan være vanskelig å holde styr på uten et system for det.

- Med den nye bompengeløsningen vi har lansert vil administrasjonen av dette bli vesentlig enklere, sier Fossum i meldingen.

Fremtidens veiprising

– Vår nye løsningen tar også hensyn til fremtidens måte å betale veiavgift på. Skulle det komme endringer hvor politikerne ønsker en veiavgift basert på antall kjørte kilometer er vi klare for det, slik at kundene våre ikke trenger å tenke på det, forklarer Stig Fossum.

Bekymringen med et slikt system er for mange å ivareta personvernet. Abax løser dette ved at innsynet begrenses og all data lagres i en begrenset periode.

– All avgiftsberegning skjer uten at arbeidsgiver ser turen med mindre den er kjørt i næringsøyemed. Systemet viser ingen informasjon til arbeidsgiver dersom turen er i privat ærend, eller er kjørt med privatbil, med mindre den ansatte har gitt arbeidsgiver adgang til denne informasjonen. Det er dette Datatilsynet kaller «Privacy by design». All data lagres i tillegg kun en begrenset periode, slik at myndighetenes kontrollbehov kan ivaretas, samtidig som personvernet hensyntas, avslutter produkteier Stig Fossum.