STANDARD: Nå blir navneregimet rundt nettverksstandarder betydelig enklere. (Foto: Martinelle/Pixabay)

STANDARD: Nå blir navneregimet rundt nettverksstandarder betydelig enklere. (Foto: Martinelle/Pixabay)

Ny Wi-Fi standard

Nå er det slutt på de kryptiske Wi-Fi navnene. Vi slipper navn som 802.11ax. Nå blir det Wi-Fi 6.

Det har vært klart en stund at det ville komme et nytt navneregime for Wi-Fi. Nå er det imidlertid offentlig og Wi-Fi Alliance har kunngjort de nye navnene.

Man skifter ikke bare navn på den kommende 802.11ax til Wi-Fi 6. Også de gamle betegnelsene blir oppgradert til det nye navneregimet. I praksis betyr dette at betegnelsen 802.11ac når blir Wi-Fi 5 og 802.11n blir Wi-Fi 4. 

Betydelig forenkling

For de som ikke er inne i dataterminologien og spesielt nettverksterminologi, vil denne oppgraderingen gjøre det langt lettere å følge både utviklingen og ikke minst forstå hva man snakker om. Det blir også langt enklere å forholde seg til hvilken standard som er den siste på markedet. Dette er en navneendring forbrukerne burde applaudere.

 

Les om:

wifi