ÅERTS MSP-PARTNER: (fra venstre) Bjørnar T. Andsersen administrerende direktør for konsern i 4human, Jan Bjelde MSP direktør i Dell Norge, og Halvor Evensen kanalsjef i Dell. (Pressefoto)

4human er årets Dell-partner på MSP

Vant utmerkelse for arbeid og satsning på lagringsteknologien Storage Spaces fra Dell og Microsoft.

Dell har utnevnt 4humans eget driftsselskap 4human It til årets Managed Service Provider (MSP) Partner 2015. Selskapet vant prisen i konkurranse med blant andre Basefarm, Basis Consulting, Cegal, Doorway, Grønn It og Technet.

4human var ifølge selskapet selv blant de første driftsleverandørene i Norge til å ta i bruk såkalt "Storage Spaces", en lagringsløsning fra Dell og Microsoft som forenklet forklart er virtuelle disker. Selskapets nye datasenter på Vestlandet benytter denne teknologien.

- 4human er et foregangseksempel når det gjelder Storage Spaces, og har gjort mye nybrottsarbeid i Norge sier MSP-direktør Jan Bjelde i Dell Norge.

4human It er en Dell Partnerdirect Service Provider. Programmet fokuserer på kundenes leveringskvalitet, samsvar, sikkerhet, tilgjengelighet og ytelsesforventninger for it-tjenester i hele kjeden, fra leverandør til administrasjon og tekniske ressurser.

- Som organisasjon er vi veldig opptatt av innovasjon og teknologiutvikling, og å finne teknologiske løsninger som gjør hverdagen enklere og bedre for ledere og den enkelte hos våre kunder, sier administrerende direktør Bjørnar T. Andersen for konsern i 4human. 

It-leverandør 4human har kontor i Tønsberg, Sarpsborg og i Oslo, og leverer tjenester til kunder innen små til mellomstore og store kunder i både privat og offentlig sektor.