DRIFTSPARTNER: 99X tar på seg det fulle ansvaret for it-funksjonene for Boligbygg Oslo KF, sier Anne-Grethe Wåsjø. (Foto: Christian Hatt)
DRIFTSPARTNER: 99X tar på seg det fulle ansvaret for it-funksjonene for Boligbygg Oslo KF, sier Anne-Grethe Wåsjø. (Foto: Christian Hatt)

Ny driftsavtale for 99X

Boligbygg Oslo KF outsourcer it-driften

Publisert Sist oppdatert

Tilgjengelighet og forutsigbart tjenestenivå for brukerne sto i fokus da Boligbygg Oslo KF valgte den nye it-plattformen, ifølge en pressemelding.

Avtalen skal sikre stabil IT-drift og tilgang på kompetanse og kapasitet til 150 it-brukere som skal forvalte over 11 000 kommunale boliger. 

Samarbeidet omfatter flytting fra eksisterende driftsleverandør til en moderne it-plattform hos 99X, løpende IT-driftstjenester 24/7 og norsktalende support. 99X skal også ivareta Boligbyggs behov for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, integritet og konfidensialitet, og sikre at behovene for kompetanse og kapasitet oppfylles.

– Fleksible

–  Alle våre applikasjons- og tjenesteleverandører har vært involvert i å etablere Boligbyggs løsninger på ny driftsplattform hos 99X. Samarbeidet har fungert godt, og vi opplever at 99X er raske til å håndtere de utfordringene og endringsønskene som har dukket opp underveis. Migreringsprosjektet har gått veldig bra, sier it-sjef Hilde Bjertnæs.

99X er spesialist på IT-drift og håndterer komplett ansvar for virksomheters IT-tjenester. Selskapet betjener mer enn 12000 brukere fordelt på 600 lokasjoner globalt, og er sertifisert etter ISO standarden for Informasjonssikkerhet og Service Management.

– Boligbygg er et viktig sosialt virkemiddel som bidrar til at alle har et godt og trygt sted å bo, og vi er ydmyke over å få anledning til å understøtte deres forretning ved å levere profesjonelle it-driftstjenester, sier salgsdirektør Anne-Grethe Wåsjø i 99X .