SIGNERING: (Fra venstre) Svein-Erik Klemetsen, direktør for økonomi og forretningsutvikling i Berner Media Holding, Michael Enk, it-direktør i Aller-konsernet og Tone Fondvik, administrerende direktør i 99X underskriver kontrakt om fornyelse av driftsavtale. (Foto: Jan Vegard Westreng, 99X.)
SIGNERING: (Fra venstre) Svein-Erik Klemetsen, direktør for økonomi og forretningsutvikling i Berner Media Holding, Michael Enk, it-direktør i Aller-konsernet og Tone Fondvik, administrerende direktør i 99X underskriver kontrakt om fornyelse av driftsavtale. (Foto: Jan Vegard Westreng, 99X.)

Dagbladet fornyer med 99X

Skal drifte it for Aller-avisa i tre nye år.

Dagbladet satte ut driften til 99X i 2010, og avisas it-medarbeidere ble med på lasset. Nå har Dagbladet har signert fornyelse av avtale om it-drift for tre nye år med drifts-spesialisten 99X. Avtalen omfatter drift av infrastruktur og applikasjonstjenester samt sluttbrukersupport for 350 brukere. Det er også mulighet for utvidelse for alle selskap i Aller konsernet.

Sommeren 2013 gjennomførte Aller Media et oppkjøp av Dagbladet. I forbindelse med at selskapene nylig ble samlokalisert i nytt bygg på Hasle bistod 99X med flytting av forretningskritiske it-tjenester, og etablering av nødvendig infrastruktur.

- Vi ønsker at samtlige medarbeidere har de rette it-verktøyene og at disse understøttes på best mulig måte. Her har jeg spesielt stor tro på at samarbeidet med 99X kan bidra positivt, ikke bare hos Dagbladet, men også i resten av konsernet, sier Michael Enk, it-konserndirektør i Aller.

Den fornyede driftsavtalen åpner som nevnt for utvidelse for alle selskap i Aller konsernet som i 2014 hadde en omsetning på omlag fem milliarder kroner og rundt 2.200 medarbeidere.

- Fornøyde kunder som forlenger driftskontraktene sine med oss er det mest solide kvalitetsstempelet vi kan vise til, sier Tone Fondvik, administrerende direktør i 99X.