FREMTIDEN: Acer jobbe fremtidsrettet med å skape bedre forhold, så bærekraftig praksis i høyere grad blir standard fremfor et tilleggsvalg, skriver Henrik Frydahl. (Foto: Acer)

Vi trenger grønnere forbrukerelektronikk

KOMMENTAR: – Ellers lykkes vi aldri med å skape en mer bærekraftig verden, skriver Henrik Frydahl.

Publisert Sist oppdatert

Hvis vi fortsatt skal ha en verden å gi videre til etterkommerne våre, er forbruksmønsteret vårt nødt til å endre seg drastisk. Det betyr at det ligger et astronomisk ansvar på produsentene om å tilby mer bærekraftige produkter – selv når forbrukeren ikke direkte etterspør det.  

29. juli var en merkedag. Ifølge Global Footprint Network var 29. juli dagen der vi hadde brukt alle jordens ressurser for i år. Det er en gjentakende historie hvert eneste år, og i løpet av de siste tiårene har dagen flyttet seg lenger og lenger i feil retning. For 20 år siden var dagen 21. september.

Det høres ut som en skrekkhistorie som skal få oss til å gjenvinne mer eller kaste mindre mat, men det er uansett en av mange indikatorer på at vi ikke lever på en bærekraftig måte.

For forbrukere er det relativt enkelt – bruk mindre og mer riktig – men for at det skal la seg gjøre, må det finnes reelle alternativer til bruk-og-kast-kulturen vi har hatt gjennom mange år.

Vi har allerede sett store paradigmeskifter innenfor en rekke bransjer. Plast fases ut innenfor matvareindustrien. Lokale produkter og produsenter prioriteres av forbrukere og i det offentlige, for å unngå unødvendig transport. Og hele Covid-situasjonen har åpnet manges øyne for fleksible arbeidsplasser, slik at det kan spares på forbruk i store kontorlokaler og på reiseaktivitet.

Samtidig er det avgjørende at det også blir mer fokus på grønnere og mindre miljøbelastende produkter innenfor forbrukerelektronikken.

Bærekraft tar tid

Denne typen tiltak må hele bransjen innføre, og vi påstår ikke at vi er først – andre har også igangsatt tiltak som unektelig gjør en forskjell. Men Acer har en størrelse som forplikter og som kan ha avgjørende betydning, både gjennom direkte effekt og som inspirasjon for andre. Når vi går foran er det fremfor alt et signal til resten av bransjen om at andre bør gjøre det samme, og at vi løfter i samlet flokk.

Men Rom ble som kjent ikke bygget på en dag. Overgangen til mer bærekraftig drift er en prosess for alle produsentene. En ting er produksjonen av forbrukerelektronikk, men også forsyningskjeden og utvinningen av råstoffer skal tas hånd om. Her vil Acer jobbe fremtidsrettet med å skape bedre forhold, så bærekraftig praksis i høyere grad blir standard fremfor et tilleggsvalg. For eksempel stiller Acer krav til bedrifter i forsyningskjeden i forbindelse med håndteringen av kjemikalier, og siden 2019 har vi forbudt eller drastisk skjerpet bruken av en rekke skadelige stoffer, inkludert benzen, beryllium-støv og n-hexane, som både kan skade ansatte og miljøet. Vi jobber også med våre underleverandører mot å forbedre flere prosesser til det beste for alle.

Samtidig er det avgjørende at bedriftens tiltak er oppriktige og langsiktige. For oss er Aspire Vero ikke en enkeltstående hendelse, men et bilde på hvordan fremtidens datamaskiner blir – med et mindre miljøavtrykk.

En del av problemet

Vi i Acer er en del av problematikken. Vi er verdens femte største produsent av pc-er og har solgt pc-er til alle typer forbrukere i mange år.

Men vi er også en del av løsningen. I likhet med hvordan det moderne samfunnet ikke kan klare seg uten transportmidler og nå gradvis går over til el, må vi og bransjen tilrettelegge og tilpasse produksjonen av pc-er og tilbehør så klimaavtrykket blir så lite som mulig.

Vi har selv gått i en ny retning med en ny lansering, hvor vi har gjort det vi kan for å skape en datamaskin som gir mening i 2021: Den består av gjenbruksplast, skjermpanelene er 99 prosent resirkulert og plasten er ikke overflatebehandlet for å unngå unødvendig belastning av miljøet. Videre kommer bruken av standardskruer og tilgjengelige komponenter som lett kan byttes, repareres eller til og med oppgraderes, så datamaskinen får lenger levetid, og all innpakning består av gjenvunnet papp og så lite plast som overhodet mulig.

Samtidig er vi blitt en del av RE100 – et initiativ der vi forplikter oss til å kun bruke 100 prosent fornybar energi i 2035. I 2020 lå vi på 44 prosent, så vi har fortsatt en vei å gå.

Her og nå er bærekraft ikke nødvendigvis avgjørende for forbrukere som skal kjøpe ny pc – det er fortsatt pris og spesifikasjoner som driver salget.

Nettopp derfor har produsentene og andre interessenter, inkludert selskaper i forsyningskjeden og datasenterleverandører, et ansvar for å aktivt endre produktene som er på markedet. Vi er nødt til å endre produksjon, transport, emballasje og produkter, så bærekraft på sikt ikke er et tilleggsvalg, men derimot standarden.

Først da kan vi begynne å si oss fornøyd. Acer er slett ikke der ennå, men vi har tatt de første store skrittene og vi forventer at andre følger med.

Henrik Frydahl, administrerende direktør i Acer Norden