KRYSSPLATTFORM: Det meste av videoredigeringen i NRK-systemet foregår fortsatt på Mac, men i nyhetsarbeidet ute i felten er det stadig flere Windows-PC-er i bruk. (Illustrasjonsfoto: Toralv Østvang)

Derfor har NRK 1200 Adobe-PC-er

NRK satser nå enda sterkere enn før på Adobes kreative programvare, med klientprogramvaren installert på 1200 PC-er. Hvorfor?

Adobe Creative Cloud-programvaren, med Adobe Premiere Pro CC som det sentrale programmet for videoredigering, er i ferd med å få en stadig viktigere plass i NRKs videoløsninger.

NRK har nå 11 serverbaserte Adobe Anywhere-systemer, som er betegnelsen på serverløsningen med Adobe Premiere Pro som klient. Klientprogramvaren er installert på rundt 1200 PC-er, opplyser NRK til PC World/Macworld.no.

Noe av forklaringen ligger i at den etter hvert ganske omfattende Creative Cloud-programvaren også byr på fordeler når man skal levere både til web og til tv.

I tillegg byr Adobe på gode samarbeidsløsninger, noe NRK finner viktig i en organisasjon der mye arbeid gjøres distribuert.

Alt dette innebærer i praksis at NRK ikke lenger kan ses på som noen sentral referansekunde for Apples Final Cut Pro-programvare for videohåndtering.

Men det betyr ikke at Final Cut Pro er helt ute av NRK-systemet, og NRK selv ønsker ikke å være med på noen offentlig duell mellom disse to videoløsningene. Gitt historikken kommer man imidlertid ikke helt utenom at det har vært en rivalisering her.

Interesserte følger med

Gjennom en årrekke har NRKs prosess for valg av verktøy til å håndtere film- og videoredigering vært fulgt tett av utenforstående med interesse for videoredigering og videoteknologi. NRK har selv lagt ut en god del informasjon om vurderingene og endringsprosessene, blant annet gjennom nettjenesten til NRK beta.

Utenfor NRK har mye av interessen vært knyttet til valget mellom to av de største rivalene på markedet for videoredigeringsprogramvare, Apple og Adobe. Det vil si mellom Apples Final Cut Pro-programvare og Adobes Premiere Pro-program, samt tilleggsverktøyene som følger disse programmene.

SEIERHERREN: Adobe Premiere Pro CC, i det nederste skjermvinduet, er blitt det ledende videoredigeringsprogrammet i NRK, men fortsatt redigeres det også noe video i Apples Final Cut Pro, som vises i det øverste skjermvinduet. (Skjermdump: Toralv Østvang)

NRK ønsker altså ikke å være med på noen offentlig duell. Dét understreker prosjektleder Hans Terje Flatlandsmo og testansvarlig for Adobe-plattformen, Helge Løken, begge fra NRK Medietjenester, i en samtale med PC World/Macworld.no.

– Det ene av programmene er ikke nødvendigvis bedre enn det andre, sier Flatlandsmo.

Imidlertid er det ikke minst samarbeidsmulighetene i Adobe Anywhere og integrasjonsmulighetene i NRK sitt system som ligger bak NRKs satsing på Adobe-programvaren, forklarer Flatlandsmo.

Adobe Anywhere for video er en samarbeidsplattform som gjør det lett å samarbeide om bruken av Adobes forskjellige verktøy via standard nettverksløsninger og med sentralisert medielagring, uten behov for kontinuerlige, store og tunge filoverføringer og duplisering av videofiler.

Lang prosess

NRKs vurdering av kringkastingsselskapets fremtidige videoløsninger er en prosess som har pågått i mange år.

STORT PROSJEKT: Hans Terje Flatlandsmo er prosjektleder for den store utrullingen av Adobe Anywhere-plattformen og Adobe Premiere Pro-klientene for videoredigering i NRK. (Foto: NRK)

En tid hadde Apples Final Cut Pro-løsning en ganske sterk plass i NRK-systemet. Men i 2011 gjennomførte Apple en drastisk endring av funksjonaliteten i Final Cut Pro 7 og samlepakken Final Cut Studio 3. Den nye programvaren fikk navnet Final Cut Pro X og var 64-bitsprogramvare med omfattende endringer av både brukergrensesnittet og mediehåndteringen sammenlignet med tidligere versjoner.

Omleggingen fikk blandet mottakelse, også i NRK, som året etter begynte en grundig evaluering av sine videoløsninger.

NRK beta skrev i en artikkel i oktober 2013 at NRK nå hadde valgt Adobe Premiere Pro som hovedverktøy i NRK, med Final Cut Pro X som sekundærverktøy i produksjoner der det ville gi en merverdi å bruke noe annet enn hovedverktøyet.

Det er for øvrig ikke bare disse to programfamiliene som har vært med vurderingene i NRK. Også en rekke andre løsninger har vært drøftet, ifølge Flatlandsmo. Blant disse er Avid Media Composer, EditShare Lightworks, Grass Valley Edius Pro og Sony Vegas Pro,

Pro Tools er fortsatt det valgte etterarbeidsverktøyet på lyd.

En løsning fra Quantel er fortsatt redigeringsverktøyet for nyheter og sport i Oslo, blant annet i Dagsrevyen, og den løsningen vil man fortsette med, ifølge Flatlandsmo.

Mac-er og Windows-PC-er

Ettersom NRK en stund brukte Final Cut Pro-programvaren ganske omfattende, innebar det at det kom mange Mac-er inn i kringkastingsselskapet. Final Cut Pro er ren Mac-programvare.

GAMMELT OG NYTT: Kringkastingshuset på Marienlyst i Oslo ble påbegynt i 1938, sto ferdig i 1950 og har vært åsted for utallige teknologiskifter siden den gang.

Flatlandsmo forteller at på en del av disse Mac-ene eksisterer nå Final Cut Pro side om side med Adobe Premiere, og at det fortsatt gjøres en del redigeringsarbeid på Final Cut Pro.

– Både Mac-ene og Windows-PC-ene er koblet opp mot Adobe Anywhere-samarbeidsløsningen, men for nyhetsarbeid ute i felten er det nå primært Windows-PC-er som brukes, sier Flatlandsmo.

At Adobe-programvaren er kryssplattform-basert gir større fleksibilitet i maskinvarevalget, påpeker han.

For tiden er rundt 1000 av redigeringsklientene Mac-er, mens de Windows-baserte pc-ene som brukes i dette arbeidet, utgjør rundt 200 maskiner.

Redigererne involvert

På spørsmål fra PC World/Macworld svarer Flatlandsmo og Løken at redigererne har vært tungt involvert i prosessen som NRK nå har gjennomført, og at de ikke minst har fått være med på å prøve ut alternativene i reell produksjon for å få best mulig grunnlag for evalueringen.

Blant tilbakemeldingene til fordel for Adobe Premiere Pro og Creative Cloud-programvaren har vært at disse programmene synes å ha vært gjenstand for mer nyutvikling i senere tid, at de kommer raskere med støtte for nye formater og at integrasjonen mellom Adobe-programmene byr på fordeler for dem som skal levere både webinnslag og tv-programmer.

Ser vi noen forbedringer?

For den jevne tv-seer skal det nok mye til at man får noen visuelle opplevelser av at NRK har gjort endringer på videoredigeringssiden.

Testansvarlig Helge Løken påpeker imidlertid at moderne redigeringsprogramvare og god integrasjon i publiseringssystemene vil gi mer effektiv levering av nyheter, men understreker samtidig at dette er avhengig av mange andre forhold enn bare redigeringsprogramvaren.