UHELDIG: Flere danske forsikringsselskaper benytter it-systemene til Scalepoint Technologies til skadebehandling. En feil i it-selskapets systemer førte til at forsikringsopplysninger om en million danske borgere ble liggende fritt tilgjengelig i tre måneder. (Illustrasjon: Istock)

Tilbake til sin lest

AHLERTS HJØRNE: Avtalen mellom Helse Sør-Øst og Hewlett Packard Enterprises reiser spørsmålet om digitalisering. Hvor dypt skal virksomhetens digitale kompetanse gå, spør fagredaktør Ahlert Hysing.

Publisert Sist oppdatert

Hewlett Packard Enterprise skal ta seg av databearbeidingen til Helse Sør-Øst. Hvilke konsekvenser det får er usikkert. Avtalens mange detaljer er ennå ikke spikret. At den får konsekvenser for mange it-fagfolk med forståelse for helseutfordringer er hevet over enhver tvil.

For digitalisering er dagens moteord for virksomhetenes strategi de nærmeste årene. Grunnen er at stadig flere industrisegmenter kan utføre arbeidsoppgaver som tidligere krevde praktiske ferdigheter ved hjelp av digitale løsninger.

Konsekvensen er at den digitale kunnskapen må lagdeles. Hva skal utføres av ansatte? Hvilken it-kompetanse skal ansatte ha? Ingen tror på at it-systemer kan overta fullstendig selv om et fastspikret regelverk kan få en buss til å være selvkjørende og unngå å kjøre på noe som kommer i veien.

Sykehus digitaliseres mer og mer. Kirurgi kommer etter hvert til å bli utført av maskiner under styring og overvåkning av erfarne kirurger. Men de må ikke glemme faget helt. Det kan oppstå situasjoner hvor praktiske ferdigheter må ta over for sviktende eller manglende teknisk utstyr.

Hvor langt et arbeidsfelt kan digitaliseres vil være en reise de neste 20 år. Det viktige er å avklare hva man skal være god på, hva andre kan gjøre bedre. På sykehusene har digitaliseringen pågått i mer enn 30 år.

På veien ble det klart at hvert sykehus ikke trengte sin egen it-avdeling. Derfor ble Sykehuspartner startet med oppgave å standardisere maskinutrustning og fagapplikasjoner for sykehusene tilhørende Helse Sør-Øst. Med 2,3 millioner potensielle pasienter og problematiske sykehusbudsjetter er det en vanskelig oppgave.

For de enkelte sykehusene er på forskjellig nivå med hensyn til applikasjoner og tekniske forutsetninger. Bare oppgraderingen til Windows 7 har tatt lang tid. Brukermiljøet er på etterskudd, minst en halv generasjon, nå som Microsoft jobber med Windows 10 og kontorsystemer som en skytjeneste.

Det har pågått et fornyingsprogram på applikasjoner og infrastruktur i Helse Sør-Øst. Effektivisering og standardisering er to stikkord. Å sørge for å ha det beste datamaskineriet er helt nødvendig, men ikke en primæroppgave for Sykehuspartner.

Digitalisering er dagens moteord for virksomhetenes strategi de nærmeste årene.

Derfor har man inngått en syv års avtale med HPE for levering av den beste tekniske utrustningen. Den vil dermed bli oppgradert i takt med behovene. Den vil være mer kostnadseffektiv enn om Sykehuspartner selv skulle skaffe seg de beste fagfolkene for å anskaffe og styre den tekniske løsningen.

HPE har tilbudt en løsning med en kostnadsbesparelse på nærmere to milliarder kroner for de nærmeste syv årene. Utvides avtalen til ti år er det snakk om nærmere fire milliarder kroner. Sannsynligvis er dette teoretiske betraktninger selv med en kvalitetsvurdering fra DNV GL.

For hvordan den praktiske løsningen skal settes opp og gjennomføres, er det foreløpig ingen som snakker om. At datamaskineriet skal være fordelt på to steder med sensitive pasientdata i Norge er ingen diskusjon. At HPE skal sikre dataene er ingen diskusjon. De vil sannsynligvis bli lagret i Green Mountain som HPE har inngått en avtale med.

Men hvordan HPE skal drifte det tekniske utstyret vil bli et spørsmål siden HPE selger sin driftsdivisjon til CSC som bare har en salgskanal i Norge. Skal CSC leie plass i to norske datasentre, som Basefarm og Digiplex, eller skal applikasjonene kjøres på CSCs datasentre i utlandet mot data lagret i Norge?

Den endelige kabalen på datadriften kan påvirke innsparings-potensialet.

Den endelige kabalen på datadriften kan påvirke innsparingspotensialet om ikke HPE har garantert de store milliardreduksjonene. De vil alltid være vanskelige å etterprøve fordi digitaliseringen ikke står stille. Det er mange nye applikasjoner som skal innføres og standardiseres for alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

Standardiseringen av applikasjoner og versjonsnivå kommer til å bli de viktige oppgavene for Sykehuspartner. Det vil kreve en betydelig omstilling. Det vil kreve fagfolk med kompetanse på fagapplikasjoner. Foreløpig er ikke en gang den elektroniske pasientjournalen Dips på samme nivå i alle sykehusene.

Hva da med kurve, hva da med laboratoriesystemer? Hva med støtte for psykiatri? Hva da med fødesystemer? Partus ses på som en pest og en plage av mange leger. Det er et fødesystem som er snekret på. Det burde vært designet med standardiserte grensesnitt mot andre medisinske fagsystemer.

Ahlert Hysing er fagredaktør i Computerworld.