FALLGRUVER: Ved å satse på en automatisert tilnærming til it-sikkerhet unngås fallgruver som kan oppstå ved menneskelige feil samtidig som mulige trusler identifiseres.
FALLGRUVER: Ved å satse på en automatisert tilnærming til it-sikkerhet unngås fallgruver som kan oppstå ved menneskelige feil samtidig som mulige trusler identifiseres.

Automatisering er fremtidens it-sikkerhet

Den generelle it-sikkerheten er under hardt press ettersom dagens trusselbilde er i konstant endring. Rapporten 2018 Cyber Security Breaches Survey viser at mer enn 43 prosent av engelske bedrifter har opplevd kyberangrep det siste året.

Publisert Sist oppdatert

Vi vet at dagens sikkerhetssystemer hver eneste dag må gå gjennom enorme mengder data. Et datavolum som er forventet å øke dramatisk i tiden fremover. For eksempel viser en studie fra Gartner at mengden data vil øke med 800 prosent de neste fem årene. Noe som legger ytterligere press på alle som jobber med it-sikkerhet.  

I tillegg til stadig mer data har det kommet flere reguleringer som for eksempel GDPR, noe som har økt kravene rundt personvern. Dersom bedrifter i fremtiden skal kunne opprettholde «compliance» samtidig som kunder, ansatte og data skal beskyttes mot angrep må noe gjøres. I Amazon Web Services mener vi mye av svaret ligger i automatisering.

Letter byrden

Vi i AWS jobber kontinuerlig med å utvikle AI- og ML-baserte løsninger for å fremskaffe informasjon om hvilke data som er, eller ikke er, sikret. Hvilket letter byrden på alle som jobber med sikkerhet betraktelig. Noe av det viktigste kunstig intelligens og maskinlæring gjør er å gi oss en smartere tilnærming for å påvise trusler da de forstår underliggende adferdsmønstre i databaser og applikasjoner. Eksempler på løsninger er Amazon GuardDuty for identifikasjon av uvanlig aktivitet og Amazon Macie som brukes for å kartlegge sensitiv informasjon det er fare for lekker ut av bedriften.

Mens AI utvikler seg, lærer den av dataene den har blitt eksponert for. Hvilket gjør teknologien egnet til bruk i skysikkerhet da den utvikler seg i sanntid og parallelt med hackere som kontinuerlig finner nye måter å komme seg inn i systemer på. Med andre ord gjør automatisering det mulig å forutse og forhindre sikkerhetsutfordringer og angrep før de oppstår.

Nøkkelen

Ved å satse på en automatisert tilnærming til it-sikkerhet unngås fallgruver som kan oppstå ved menneskelige feil samtidig som mulige trusler identifiseres. Dette frigjør sikkerhetspersonell til å tenke strategisk fremfor å drive kontinuerlig brannslukking.

Automatisering vil være nøkkelen til å sikre økt kontroll over sikkerhet i skyen i tiden som kommer. De som går inn for denne løsningen kan være trygge på at de vil møte fremtidige utfordringer uten bekymring, mens de som ikke velger denne løsningen raskt havner i bakevja.

Paul Ahlgren, Senior Partner Solutions Architect i AWS Norden