FÆRRE JOBBER: Det forventes at 17 prosent av det amerikanske arbeidsmarkedet vil forsvinne grunnet automasjonsteknologi innen 2027. (Foto: Istockphoto)
FÆRRE JOBBER: Det forventes at 17 prosent av det amerikanske arbeidsmarkedet vil forsvinne grunnet automasjonsteknologi innen 2027. (Foto: Istockphoto)

Hvordan lykkes med automasjonsteknologi?

KRONIKK: Frykten for sin egen verdi i bedriften er en viktig årsak til motstand mot automatisering.

Publisert Sist oppdatert

Automatisering handler om å effektivisere og forenkle arbeidsprosesser. Dette gjøres enten ved å implementere intelligens til eksisterende systemer, eller ved å erstatte hele prosesser. En del systemer vil være autonome, det vil si de opererer uten menneskelige samhandlinger (selvkjørende biler) og noen vil understøtte mennesker med bedre, raskere og mer analytisk informasjon (diagnosestøtte til lege). De nyeste og mest trendy typene for automasjonsteknologier begynner sakte, men sikkert å bevege seg mot det vi så i filmer om fremtiden på 80-tallet. I «Tilbake til fremtiden» så vi VR-briller, video-samtaler, fingeravtrykk gjenkjenning og mye annet som i dag er en realitet.

Hva kommer?

Hva er det vi kommer til å se innen automasjonsteknologi i årene fremover? Ifølge Forresters TechRadar så ser vi 12 fremtredende teknologier. Noen er fortsatt i utviklingsstadiet, noen trenger å bli tatt fra konseptstadiet til faktiske anvendbare teknologier, og noen er allerede hyppig brukt i dagens marked. Teknologier i utviklingsstadiet er teknologier som fortsatt har store tekniske utfordringer som må mestres før de kan slå gjennom, dette er Customer Service Robots, Delivery Robots, Executable AI, og Inspection and Surveillance Robots. I konseptstadiet har vi for eksempel Virtual Assistants, Cognitive AI, Artificially Intelligent Solutions, Retail and Warehouse Robot, og Sensory AI som trenger å videreutvikles til anvendbare teknologier. De teknologiene som har en stor tilstedeværelse i dagens marked er Customer Self-Service Solutions, Industrial Robots, og Robotic Process Automation (RPA). Disse teknologiene trenger alle en fornyelse om de skal forbli konkurransedyktige i tiden som kommer.

Automasjonsteknologi kommer til å påvirke hvilke typer jobber vi mennesker vil kunne velge blant. Bruken av Artificial Intelligence (AI) teknologi, som alt oftere er integrert i automatisering, forventes å påvirke fremtiden vår radikalt. AI teknologi vil kunne erstatte mennesker og hvordan vi tenker innenfor gitte områder. Dette er en fremtid som skremmer mange. Ikke minst med tanke på alle jobb som står i faresonen. Andre velger å gripe om konseptet, og lar seg inspirere av tiden som kommer. Var det ikke nettopp dette som gjorde «Tilbake til fremtiden» så bra? Alt det kule de spådde for fremtiden.

Det forventes at 17 prosent av det amerikanske arbeidsmarkedet vil forsvinne grunnet automasjonsteknologi innen 2027, dette tilsvarer 24.7 millioner jobber. Samtidig ser man en 10 prosents økning i nye jobber på grunn av automasjonsteknologi. Mange stillinger som eksisterer i dag vil endres med teknologien, og ikke elimineres. Forrester forventer at 72 prosent av alle jobber innenfor Management, Business, og Finans vil endres som resultat av automasjonsteknologi.

Dagens arbeidskraft vil fornyes mange ganger de neste årene, og hovedkraften bak endringen kommer til å være automasjonsteknologier. Ved å standardisere, forenkle eller fornye gamle prosesser så vil man også lykkes best ved implementeringen av den nye teknologien. Derfor er det viktig å ha en plan for hvordan man skal implementere den nye teknologien for å få det meste ut av den. En strategi for å lykkes med automasjonsteknologi er å implementere et Centre of Excellence (CoE), som er ansvarlig for bedriftens automatiseringsstrategi.

Bedrifter må også belage seg på en intern kamp for å få gjennom en satsning på automasjonsteknologi. Både på grunn av de store endringene implementeringen vil medbringe og de investeringer som er knyttet til initiativet. Dagens automatiseringsprosjekt blir utviklet og implementert i prosjekter som kan vare alt fra to til ti uker per prosess og høster gevinster med hjelp av Robotic Process Automation (RPA). Det forventes at dette bildet vil endre seg, da implementasjon av automasjonsteknologi vil typisk være lange prosesser før bedriften vil høste gevinst.

Bruker i sentrum

En viktig prioritering når det kommer til automasjonsteknologi er å sette kunden eller brukeren i sentrum. Flere flyselskaper var tidlig ute med selvbetjeningstjenester, som f.eks. check-in, mobil app og en bedre opplevelse på flyplassen. Opplevelsen rundt selve flyreisen er laget for å passe kunden.

 «Why change a winning team» er ofte en grunn til at mange er imot automatisering og robotisering. Frykten for sin egen verdi i bedriften er også en viktig årsak til motstand. For andre virksomheter kommer det mer naturlig å jobbe med automasjonsteknologi, da det kan være eneste mulighet for å overleve. Det som er sikkert er at jo raskere en virksomhet forstår mulighetene innen automasjonsteknologi og hvilken rolle dette spiller for bedriftens fremtid, jo raskere og mer naturlig vil overgangen bli.

Erlend Vist Ekren, Capgemini