RELEVANT: Hvordan redefinerer AI menneskeheten? I takt med at algoritmer blir stadig bedre, og at vi samler inn stadig mer data, er dette spørsmålet stadig mer skremmende og relevant, skriver Ingrid Skrede. (Foto: Erik Krafft)
RELEVANT: Hvordan redefinerer AI menneskeheten? I takt med at algoritmer blir stadig bedre, og at vi samler inn stadig mer data, er dette spørsmålet stadig mer skremmende og relevant, skriver Ingrid Skrede. (Foto: Erik Krafft)

Vårens happening for mangfold i tekonologibransjen

KOMMENTAR: For å fremme mangfold i teknologibransjen arrangerer ODA i tradisjonen tro Inspirasjonsdagen for alle som er interessert i teknologi, og årets tema er “Human Algorithms", skriver Ingrid Skrede.

Publisert Sist oppdatert

Formålet er å nyansere debatten rundt kunstig intelligens, demokrati og teknologi, i tillegg til at prisene for Norges fremste rollemodeller for likestilling i teknologibransjen skal kåres.

Let there be algorithms

På inspirasjonsdagen samles framtredende statsvitere, programvarekunstnere, forbrukerteknologer, jurister og forfattere digitalt for å øke forståelsen for potensialet til kunstig intelligens. Foredragsholderne vil bidra med oppløftende, inspirerende og informative syn på algoritmers innvirkning på framtiden vår. Et av høydepunktene vil da være delingen av erfaringer fra DNB NewTechLab fra algoritmeekspedisjonene de som bank har vært gjennom, på godt og vondt. Espen Sande Larsen og Yngvar Ugland vil holde foredraget “let there be algorithms”, og slik lede opp til spørsmålet “om Gud hadde skapt algoritmene, ville han da sett at det var godt?”

Hvordan AI redefinerer menneskeheten

I takt med at algoritmer blir stadig bedre, og at vi samler inn stadig mer data, er dette spørsmålet stadig mer skremmende og relevant. Men, som grunnlegger av We Are Human og Kahoot!, Johan Brand liker å si “Du skal ikke tåle så inderlig vel, den AI som ikke rammer deg selv”. Foredraget til menneskerettsadvokat og forfatter Flynn Coleman “A human Algorithm: How AI is Redefining Who We Are” utgjør derfor en unik mulighet til å utforske hva tidsalderen for intelligente maskiner har å si for oss, og hvordan vi som mennesker kan ta eierskap til teknologiutviklingen nå. Coleman vil dele en unik og inspirerende innsikt i hvordan nye teknologier kan endre måten vi jobber, og påvirke helse, trivsel og fattigdom. Hennes bidrag baserer seg på et mangfold av stemmer, hvor verdier, etikk og moral ligger i kjernen for utvikling av roboter og algoritmer. Formålet med foredraget er at lytterne skal forstå betydningen av å skape en mer menneskesentrert framtid, og bevisstgjøre alle som styrer utviklingen av morgendagens løsninger.

Rollemodeller og teknologi

I arbeidet med å skape morgendagens løsninger er det viktig at også utviklerne og beslutningstakerne representerer mangfold, ulike ideer og nyanserte synspunkt. Det er derfor ekstra viktig å få fram gode rollemodeller, som kan bane vei for mer mangfold, likestilling, inkludering, selvtillit og motivasjon. Den årlig utdelingen av ODA Awards setter lys på nettopp dette. Prisene har vært omtalt som Norges viktigste priser for likestilling, ifølge Jane Xia som er ansvarlig for prisutdelingen. Hun trekker fram at fjorårets vinnere (Line Moseng, Henrik Høst og DNB) gjenspeilte ODAs verdier inspiration, bravery, empowerment og passion på en måte som inspirerer andre i arbeidet med økt mangfold. Dette støttes av Kristine Næss (en av grunnleggerne av ODA), som mener prisen har en viktig rolle i både samfunnet og næringslivet: «Prisen synliggjør og løfter frem rollemodellene i samfunnet som gjennom sitt engasjement og synlighet bidrar til konkrete resultater rundt mangfold.»

Grip sjansen

Vi kan alle gjøre vårt for å påvirke den verdenen vi lever i, gjennom å fronte mangfold som f.eks. leder, programmerer eller markedsfører, og ved å stemme under politiske valg, ved å støtte kritisk og nyansert journalistikk, eller ved å øke egen innsikt i teknologi, innovasjon og samfunnsutvikling. For å øke kunnskapsnivået og bli inspirert, vil vi i ODA gjerne invitere deg til Inspirasjonsdagen 28. Mai. Konferansen arrangeres av frivillige kvinner fra techbransjen i samarbeid med Oslo Business Forum. Årlig legges det, gjennom arbeidet i ODA, ned over 100 000 timer frivillig arbeid for mer mangfold i IT-sektoren. Anette Wærsten, lederen for ODAs Inspirasjonsdag, er en av dem som har lagt ned utallige frivillige timer for å få til arrangementet. Hun mener at det er viktig å få flere kvinner inn i IT, og skape en møteplass der kvinner kan møte likesinnede i en mannsdominert bransje. Hun sier at “det handler jo ikke om å «fighte» for kvinner for å fremme kvinnen, men faktisk for å fremme kompetansen kvinner besitter. Kvinner og menn har dessuten også ofte ulike perspektiv på utfordringer/ problemstillinger og dermed løsninger, og jeg opplever at det er viktig og riktig for næringslivet med mer balanse her”.

Grunnet koronasituasjonen arrangeres Inspirasjonsdagen i år digitalt. Konferansen er åpen for alle med interesse for teknologi. Det er ingen plassbegrensning! Du kan melde deg på her

Ingrid Skrede, CMO i Ludenso og frivillig i ODA