Foto: Apple
Foto: Apple

Nye priser i AppStore

På forespørsel kan du selge appen din for 100'000+ kroner.

Publisert

For en stund tilbake lanserte Apple en rekke ny valg for prissetting på AppStore. Hele 700 nye prisinger blir tilgjengelige, og de følger visse mønstre.

I USA blir den laveste prisen man kan tilby $0,29, og det laveste prisintervallet 10 cent. Så øker dette på, og det høyeste intervallet er hundre dollar fra det samme beløpet og opp til 10'000 dollar. Tar man høyde for norsk merverdiavgift så betyr dette en sum på godt over ett hundre tusen kroner.

Det blir også støtte for mønstre som to like tall i begynnelse, eller øre-beløp på 99 øre, 0 øre, 95 øre og 90 øre (eller cent, men vi antar det blir øre her til lands).

Funksjonaliteten rulles ut i løpet av det kommende året, formodentlig globalt.

Via Apple