DEBATT:

STRESS: Digitale verktøy vi tvinges til å bruke, gjør ikke alltid hverdagen enklere. Det må være med i vurderingen, mener artikkelforfatteren. (Foto: Istock)

Vi må snakke mer om digitalt velvære

Begreper som digital transformasjon, digital arbeidsflyt og den digitale arbeidsstyrken har preget arbeidslivets agenda lenge. Det er på tide å snakke mer om digitalt velvære.

Publisert

Mange reflekterer over hvordan en teknologistyrt arbeidsdag preget av et stort antall digitale enheter, skjermer, systemer og stimuli kan skape stress og kognitiv overbelastning. Hvordan teknologi kan fremme ansattes velvære, er mindre belyst.

Virksomheters tilbud for å fremme samarbeid, trivsel og velvære blant ansatte omfatter tradisjonelt ulike trenings-, behandlings- og sosiale aktiviteter. Det er på tide å se på hvordan teknologi kan spille en rolle i dette bildet, og dermed være et nyttig verktøy for noe mer enn økt effektivitet og produktivitet.

Digitalt velvære

Den generelle digitaliseringstrenden gjorde et sterkt byks under pandemien. Mange arbeidstakere måtte raskt ta i bruk flere digitale verktøy. Verktøy som muliggjorde og effektiviserte arbeidsoppgavene, men som også økte stressnivået.

Nye arbeidsrutiner og høy grad av fjernarbeid har etter pandemien «satt seg» og blitt supplert med ytterligere digitaliseringstiltak og -verktøy. Utviklingen har en rekke positive effekter, men samtidig skapt et økende behov for verktøy og metoder for ansattes opplevelse av mestring og velvære. Virksomheter bør vurdere teknologi som er skreddersydd for disse behovene. Verktøy som styrker samarbeid, inkludering, sosial kontakt og trygghet – og dermed arbeidsplassens fysiske og psykiske velvære.

Mange arbeidstakere måtte raskt ta i bruk flere digitale verktøy. Verktøy som muliggjorde og effektiviserte arbeidsoppgavene, men som også økte stressnivået.

Samhandling og sosial interaksjon 

NORGESSJEF: Marthin Storm Hansen er norgessjef i Lenovo. (Foto: Kilian Munch)

Bærbar og pålitelig teknologi kan fremme effektivt samarbeid og hjelpe ansatte å bringe gode ideer til bordet – samtidig som de opprettholder viktig sosial kontakt. Den kan erstatte viktige deler av den manglende fysiske kontorinteraksjonen for team som jobber fra ulike lokasjoner. Eksempelvis kan noen minutter med kollegial chat dekke sosiale behov og få opp humøret og arbeidsflyten. Man skal ikke undervurdere den positive virkningen av en uformell gruppechat eller spontan direktemelding mellom de organiserte konferansesamtalene. I tillegg til programvare for effektiv samhandling og kommunikasjon, kan utstyr med høykvalitets webkameraer, høyttalere og mikrofoner for problemfrie videosamtaler spille en større rolle enn man skulle tro for ansattes trivsel. Samtidig bør man unngå å tvinge ansatte til å ha kameraet konstant på i møter. I en undersøkelse fra Virtira Consulting oppgir 49 prosent at dette får dem til å oppleve utmattelsessymptomer.

Inkludering og mangfold 

Tilgjengelighetsteknologi kan bety økt opplevelse av selvstendighet, frihet og selvtillit for ansatte med ulike behov – og en mer inkluderende arbeidsplass som gavner alle. Flere virksomheter jobber for å finne innovative løsninger som stimulerer til dette. Ett eksempel er etableringen av en stiftelse for å hjelpe underrepresenterte grupper med å få tilgang til teknologi og STEM-utdanning. Innovasjon skapes gjennom mangfold av talent. Å gi alle like muligheter innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk bidrar til å dyrke frem morgendagens gründere og oppfinnere.

Et annet eksempel er etableringen av et produktdiversitetskontor (PDO) med mål om å bygge inn mangfold og inkludering i produktdesign- og utviklingsprosessen. Tilgjengelighetsteknologi kan utgjøre en enorm forskjell på dette området, og støtte inkludering. Et lite men konkret eksempel er en hevet stolpe på F- og J-tastene på PC-tastaturer, noe som hjelper brukere med synshemming å orientere seg på tastaturet.

Trygghet og velvære 

Den digitale transformasjonen har de siste årene akselerert ytterligere, blant annet i form av nye KI- og IoT-løsninger som skal bidra til å kartlegge trygghet og velvære ved fysiske arbeidsplasser. Samtidig bidrar det høye omfanget av fjernarbeid til stadig mer uklare skiller mellom jobb- og private enheter og dermed nye utfordringer for IT-avdelingen.

Bevisstheten rundt sikkerhet og personvernbeskyttelse øker. For å imøtekomme stress og uro blant ansatte som bruker samme PC eller telefon privat og i jobb, kan virksomheter prioritere å identifisere sine sikkerhetstiltak så de er både brukervennlige og transparente. Sterk beskyttelse av ansattes enheter og data er en effektiv måte å redusere både sårbarhet, uro og usikkerhet på.

De beste idéene oppstår gjerne når flere individer med ulike bakgrunn trives, føler seg trygge, samarbeider og deler sine perspektiver. Også for å stimulere til kreativitet er det derfor avgjørende at virksomheten tilrettelegger for digitalt velvære ved å tilgjengeliggjøre gode og sikre løsninger som fremmer interaksjon og samhandling.