GJENNOMBRUDD: Helge Strømme ser leveransen til Agder-kommunene som en døråpner til kommunal- og fylkeskommunal sektor. (Foto: Victor Karlstorpet)

IKT Agder velger Xledger

Avtalen omfatter tre Agder-kommuner og 35 interkommunale selskaper.

Publisert Sist oppdatert

I en årrekke har tradisjonelle systemer vært enerådende på kommunemarkedet, men nå er det skybaserte forretningssystemet Xledger på full fart inn i kommunene, ifølge pressemelding.

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkeskommune og leverer tjenester til disse i tillegg til mer enn 35 interkommunale selskaper.

– Det som best innfridde våre behov var Xledgers erp-løsning sammen med et best-of-breed-samarbeid med Bluegarden og Arena Norge sier Else Skjellum, daglig leder IKT Agder.

For dem var det viktig at den nye løsningen skulle være standardisert og bidra til økt digitalisering og automatisering, noe de føler seg trygge på at blir ivaretatt av Xledger og deres samarbeidspartnere.

– Et gjennombrudd for Xledger

Løsningen er et fullintegrert samarbeid mellom Xledger som leverer økonomi, regnskap og rapportering, Bluegarden på HR/lønn og Arena Norge som leverer budsjett.

– For oss er dette et gjennombrudd som leverandør inn i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Vi er stolte over at IKT Agder til slutt valgte å inngå avtale med Xledger som hovedleverandør. Med denne beslutningen har IKT Agder valgt den mest moderne og fremtidsrettede løsningen som finnes på markedet i dag. Dette gir oss et solid grunnlag for å kunne tilby samme løsning til andre kommuner og fylker som også ønsker å ta i bruk fremtidsrettet teknologi, sier administrerende direktør Helge Strømme i Xledger.