UNNLATER: En ny rapport fra TCS og Microsoft viser at det kun er et fåtall av større virksomheter som offentliggjør sine mål for hvordan de skal redusere utslipp fra leverandørkjedene. (Foto: Maxim Tolchinskiy/ Unsplash)

84 prosent av store selskaper unnlater å offentliggjøre utslippsmål

I en ny rapport fra TCS og Microsoft kommer det frem at flere virksomheter sliter med å måle arbeidet sitt for å redusere karbonutslipp.

Tata Consultancy Services (TCS) og Microsoft har analysert offentlige data fra globale selskaper, med samlet omsetning på 10 milliarder dollar. Det har resultert i rapporten: Decarbonization: The Missing Link to Net Zero.

Formålet med undersøkelsen var å evaluere hvordan selskaper bruker data fra sine leverandørkjeder for å oppnå netto nullutslipp.

Rapporten viser at kun 11 prosent av virksomhetene har offentliggjort vitenskapelige mål for hvordan de skal redusere utslipp fra leverandørkjedene. Majoriteten (84 prosent) av de av store selskapene har ennå ikke satt eller offentliggjort sine mål.

Mye gjenstår

Rapporten viser også at de fleste bedriftene sliter med å validere data og måle arbeidet sitt nøyaktig for å redusere karbonutslipp.

– Resultatene fra undersøkelsen tydeliggjør hvor mye som gjenstår for å gjøre globale virksomheter bærekraftige – og hvor viktig det er å engasjere seg i et utvidet økosystem som involverer alle interessenter – inkludert kunder, forbrukere, leverandører, tjenesteleverandører og beslutningstakere, sier Swati Murthy, leder for strategiske bærekraftspartnerskap i TCS, i en pressemelding fra selskapet. Han fortsetter:

– Å tenke nytt om globale leverandørkjeder og bruke den nyeste teknologien og analysemetodene er et viktig skritt mot en mer bærekraftig praksis. Derfor er det viktig å skape sterkere strategiske samarbeid for å dele og skalere løsninger raskere, samle den nyeste teknologien og avkarboniseringsekspertisen, og gjøre den tilgjengelig for alle interessenter i hele verdikjeden. Dette samarbeidet er avgjørende for å få utnyttet potensialet i det grønne skiftet og redusere de miljømessige og sosiale risikoene vi alle står overfor.