Medietilsynet mener Norge bør innføre en elektronisk ID på sosiale medier, helst basert på en felles europeisk standard. (Foto: 15 sekunder / Medietilsynet)

Støtter forbud mot målrettet markedsføring

Medietilsynet ønsker et forbud mot målrettet markedsføring mot mindreårige.

– Vi mener imidlertid det er uhensiktsmessig å forby målrettet markedsføring mot alle, slik flertallet i Personvernkommisjonen ønsker å utrede, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

Personvernkommisjonen la frem sin rapport i slutten av september. Medietilsynet sier de i hovedsak støtter dette arbeidet.

– Kommisjonen har levert en både viktig og ambisiøs utredning. I Medietilsynets høringssvar trekker vi særlig frem det solide arbeidet som er gjort for å involvere barn og unge i spørsmålene knyttet til deres eget personvern, sier Velsand.

Støtter mindretallet

Kommisjonens mindretall peker på at sporing og utvelgelse av innhold og markedsføring har positive sider og at det er mulig med en ansvarlig databehandling. Mindretallet mener også at et forbud er uforholdsmessig og kan få negative konsekvenser for medienes finansieringsevne i konkurranse med globale aktører.

– Medietilsynet støtter mindretallet. Det må bli slutt på den uansvarlige og uønskede sporingen, men vi mener at en bedre håndheving av eksisterende og nye europeiske regelverk er det viktigste virkemiddelet mot dette, sier Mari Velsand.

Medietilsynet mener Norge bør innføre en elektronisk ID – helst basert på en felles europeisk standard. Tidligere har Medietilsynets undersøkelser vist at foreldre gir barna mobil fordi foreldrene frykter digitalt utenforskap.

– Hvis alle må verifisere sin egen alder når de oppretter en profil i sosiale medier, er det mer sannsynlig at mindreårige slipper den målrettede markedsføringen, sier Velsand.