ETTERTRAKTET PINGVIN: Markedet vil ha it-profesjonelle med GNU/Linux, åpen kildekode og ikke minst cloud-erfaring, mener Linux Foundation. 

Gode tider for åpen kildekode

Markedet skriker etter åpen kildekode og GNU/Linux-kompetanse. Nettskyen er en viktig årsak.

Ifølge en undersøkelse fra Linux Foundation er det ikke mangel på tilbud for kompetente GNU/Linux-profesjonelle og åpen kildekode-vante utviklere. En viktig pådriver er nettskyen, som er høyaktuell for private og offentlige virksomheter i alle størrelser, og som i bunn og grunn er drevet på fri og åpen programvare.

I undersøkelsen svarer for eksempel 42 prosent av respondentene at erfaring med Cloudstack og Openstack er et svært ettertraktet innlegg på CV-en, skriver Computerworlds søsterpublikasjon Network World.

Flere Linux-folk, takk

Slik det ligger an i dag er det langt høyere etterspørsel enn det er kompetanse å finne, mener organisajsonen. 88 prosent av respondenter med lederoppgaver og ansvar for å ansette teknisk personell oppgir at det er vanskelig å finne nok folk med den rette kompetansen. 70 prosent legger også til at de jobber hardt for å holde på talentene de allerede har kapret, og tilbyr insentiver som høyere lønn og fleksibel arbeidstid, for å nevne noe. 

Nesten alle lederene sier også at de håper på å rekruttere GNU/Linux-folk i løpet av halvåret, og at de regner med at det vil fortsette å være et viktig satsningsområde og en prioritet fremover. Et lynraskt søk i jobbbasen på Finn.no gir i skrivende stund 83 stillinger i Norge, på tvers av en rekke bransjer og oppgaver, inkludert utvikling. (På den annen side, gir et like lynraskt søk 116 treff på stikkordet "sikkerhet" i it-relaterte stillinger.)

Blant respondentene som er GNU/Linux-profesjonelle oppgir 55 prosent at de tror det vil være forholdsvis enkelt å finne ny jobb i 2015, og ni av ti oppgir at kompetanse på åpen programvare har vært en viktig brikke i å vokse i karriereren. 

Hele undersøkelsen kan lastes ned gratis fra Linux Foundation. 1.010 ledere og 3.446 GNU/Linux-profesjonelle fra hele verden deltok i undersøkelsen.