FORT KLEMT: Fingeravtrykk som presses mot et flate kan bli forvrengt. Amerikanske forskere jobber nå med en løsning for å lese av biometrien på avtstand. 

Leser fingeravtrykk på avstand

Forskningsinstituttet NIST har finansiert flere prosjekter hvor lesere som ikke krever at du trykker fingeren mot dem.

Fingeravtrykk kan kan komme til å erstatte pinkoder og passord på bred front, men allerede nå arbeider det statlige amerikanske forskningsinstituttet NIST med neste løsning.

NIST har støttet flere større prosjekter som arbeider med fingeravtrykkslesere som ikke krever nærkontakt, skriver IDG.se.

Mer treffsikre

Rent teknisk mener NIST at det er mer treffsikkert å lese fingeravtrykk på avstand. Våre myke fingre har nemlig en tendens til å forvrenge fingeravtrykket når den presses mot en flate.

Til nå har NIST finansiert prosjekter hos blant annet 3M og Morphotrak som har laget prototyper av fingeravtrykkslesere som ikke krever berøring. Forskningsinstituttet planlegger å finansiere flerevtlignende prosjekter, de har tidligere vært med å finansiere vanlige fingeravtrykkslesere.