Blinde ser rødt over Fronter

Sliter med å bruke læringsplattformen. - Universitetene bør være tøffere i sine krav, sier Åse Kari Haugeto i Deltasenteret.

Publisert Sist oppdatert

I Norge er det krav om ikke-diskriminering, men på Oslo universitet kan blinde og svaksynte bare glemme å bruke læringssystemene som er basert på det norske programmet Fronter.

I ukens utgave av studentavisen Universitas går blinde og svaksynte akademikere og studenter hardt ut mot plattformen og klager på at det er umulig for dem å bruke Fronter.

Systemet fikk bunnplassering i en rapport om universell utforming.

Får ikke levert

I avisa forteller svaksynte Ida Martine Nilsen og blinde Mirnesa Balagic at de er fortvilet fordi de ikke kan bruke Fronter til å levere oppgaver. I noen tilfeller må de bruke sekretær for å levere obligatoriske oppgaver og få tilgang til informasjon.

– Jeg har ikke sjanse til å bruke Fronter, og må få foreleseren til å sende meg notatene på mail, sier Balagic.

Hjelpesystemer for svaksynte og blinde fungerer ikke i Fronter.

– Hvis alt hadde fungert ville bokstavene komme opp som punktskrift, men måten rammene er satt opp i Fronter gjør det umulig å få fullstendig oversikt, sier hun.

Nilsen og Balagic er medlem av Norges Blindeforbunds ungdom. De ønsker at Fronter skal ta universell utforming på alvor, slik at systemet også er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemminger.

– Fronter er ekskluderende. De som jobber med utformingen har en grundig jobb å gjøre, sier Mirnesa Balagic til Universitas.

LES OGSÅ: Læringsplattformene møter motstand

- Ikke lov å diskriminere

Deltasenteret arbeider for at personer med nedsatt funksjonsevne skal delta i samfunnet på linje med andre. Leder for senteret, Åse Kari Haugeto, bekrefter at det er problemer med læringssystemer, både fra Fronter og andre leverandører.

- Læringssystemer har generelt ikke tatt hensyn til alle type brukere. Det er ikke bra, sier hun til Computerworld.

Haugeto er spesielt kritisk til universitetene. Hun mener de bør stille mye høyere krav.

- Det er universitetene som kjøper disse systemene. De er store aktører og bør stille krav til leverandørene om at alle studenter skal kunne bruke dem, sier hun.

- Er det ulovlig det universitetene gjør?

- Det er ikke lov å diskriminere. Systemene bør være tilgjengelig. Når det er sagt, er det en forholdsmessig vurdering om man kan få det til. Hvis det blir for dyrt, og det tror jeg Fronter har sagt, kan de argumentere mot det. Derfor mener jeg universiteter bør være mye tøffere, slik at de kan påvirke leverandørene i neste versjon.

Haugeto påpeker også at Norge kan gå glipp av gode, kloke hoder som utelukkes fra en del av en viktig utdannelse.

Universitetene har ansvar

Det vil komme en forskrift for universell utforming med en tydelig beskrivelse av hvordan systemene skal fungere, men det er uklart når den blir ferdig og hva står i den.

- Det er for leverandørene bare å begynne å jobbe med det med en gang. Men det blir for lett å bare skylde på leverandørene, det er universitetene som i dette tilfelle må ta ansvaret. De skal inkludere hele befolkningen.

Fronter vil ikke kommentere saken. Selskapet kommunikajsonssjef Kirsti Rogne har ikke fått lest artikkelen i Universitas. Men på generell grunnlag vil hun si at selskapet jobber med universell utforming.

- Dette er noe vi jobber med målrettet. Våre eiere, Pearson, har satt sammen en gruppe for å se på dette. Til høsten vil vi komme med en prioritert rekkefølge om hvordan vi jobber videre med dette, sier hun til Computerworld.

- Når vil alle får tilgang til Fronter?

- Det er vanskelig å sette en bestemt dato. Dette vil vi ta fortløpende. Vi vil hele tide prøve å forbedre tilgjengeligheten i systemene våre, sier hun

Klaget til UiO

Ifølge Universitas har interesseorganisasjonen Synshemmede akademikere (SAF) allerede i april i år sendt en klage til Universitetet i Oslo (UiO) om utformingen av Fronter.

SAF mener UiO bryter paragraf 9 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som fastslår at offentlige og private virksomheter som er rettet mot allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

«Fronter er ikke i nærheten av å tilfredsstille kravene til universell utforming», skriver SAF i klagen.

– UiO fraskriver seg ansvaret som innkjøper og har en defensiv holdning. De har ikke nok forstand på universell utforming. Dette er nok en unnskyldning fra universitetet, sier Magne Bolme i SAF til avisa.

Det svenske selskapet Funka Nu en gjennomførte gransking av universell utforming i digitale læreplattformer i 2011. Både elever og eksperter testet systemene på oppdrag fra Norges Blindeforbund. I rapporten undersøkes den universelle utformingen til tre læringsplattformer: Fronter, It´s learning og PedIT.

I rapporten til Funka Nu rettes det spesielt sterk kritikk mot Fronter.

«Fronter, som var det nyeste grensesnittet ved testtidspunktet, noterte de største problemene med den tekniske delen av universell utforming som blant annet gjorde at enkelte testbrukere som er avhengige av hjelpemiddel når de benytter internett, ikke klarte å fullføre en del av oppgavene», står det i rapporten.