LUFTKVALITET: Fra venstre miljørådgiver i Bodø kommune Solveig Margrethe Bergseng Lakså, prosjektleder for Smartere transport Bodø, Nordland fylkeskommune, Telenor ambassadør Stein C. Tømmer, adm. dir. i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen, prosjektleder for IoT-Bodøregionen Vemund Kristiansen og prosjektleder for Smart Bodø, Bodø kommune, Marianne Bahr Simonsen
LUFTKVALITET: Fra venstre miljørådgiver i Bodø kommune Solveig Margrethe Bergseng Lakså, prosjektleder for Smartere transport Bodø, Nordland fylkeskommune, Telenor ambassadør Stein C. Tømmer, adm. dir. i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen, prosjektleder for IoT-Bodøregionen Vemund Kristiansen og prosjektleder for Smart Bodø, Bodø kommune, Marianne Bahr Simonsen

Nå skal luftkvaliteten i Bodø måles

11 sensorer skal plasseres ut i byen.

Publisert Sist oppdatert

Det er Bodø kommune som kan meddele at man som en del av smartbysatsingen nå skal måle luftkvaliteten i byen. Ved hjelp av 11 utplasserte sensorer skal man innhente og behandle luftkvalitetsmålinger. 

– Vi ønsker at dette skal redusere klimautslippene på sikt ved å bidra til en endring av folks reisevaner gjennom positiv forsterkning og individuelt tilpasset informasjon, sier Marianne Bahr Simonsen, Bodø kommunes prosjektleder i Smart Bodø.

Nyutviklede sensorer

Nordkontakt og Telenor har i samarbeid utviklet en ny sensor som skal overvåke og kontrollere luftkvaliteten i Bodø. Sensorene plasseres ut i områder hvor fotgjengere og syklister beveger seg, og måler byluftas innhold av svevestøv. Målet med å ta i bruk ny teknologi er å gi publikum nyttig sanntidsdata som kan gjøre hverdagen bedre.

Sensorene som plasseres måler byluftas innhold av svevestøv: PM10 og PM2,5. 

–  PM er en forkortelse for particulate matter, altså svevestøvpartikler. Tallene 10 og 2,5 betyr at det er snakk om partikler med en størrelse på mindre enn 10 og 2,5 mikrometer i diameter. Til sammenligning passer det fem PM10-partikler eller 20 PM2,5-partikler inn på diameteren til et gjennomsnittlig hårstrå, sier Solveig Margrethe Bergseng Lakså, miljørådgiver i Bodø kommune. 

Endrede reisevaner

I smartsatsingen fokuseres det på at man sammen skal finne løsninger som både innbyggerne ønsker, og også som de kanskje ikke vet at de trenger. Når løsningen er ferdig utviklet vil man i perioder med mye svevestøv kunne hjelpe fotgjengere og syklister til å velge den beste ruta til og fra jobb og skole.

– Vi ønsker å bruke informasjonen vi får fra disse, og andre sensorer, til å endre reisevanene til Bodøværingene, forklarer prosjektledere i Smartere Transport Bodø, Siri Vasshaug.

I tillegg vil sensorene kunne bidra med verdifulle data til kommunens arbeid med forebygging av støvutslipp.