MARKANT: Heidi Austlid har vært en markant lederskikkelse for IKT-Norge. Hun har vært særlig tydelig på å fronte kvinner i teknologibransjen, og har sagt at den morsomste arbeidsdagen i året er på Girl Tech Fest under Oslo Innovation Week. (Foto: IKT-Norge pressefoto) 

Oda-pris til Heidi Austlid

Oda-nettverket deler hvert år ut sin Oda Awards til den fremste rollemodellen i teknologibransjen. I år fikk IKT-Norges Heidi Austlid likestillingsprisen.

Publisert Sist oppdatert

Oda-nettverket har nylig hatt sin årlige inspirasjonsdag, med tilhørende prisutdelinger. I en pressemelding om tildelingene beskriver nettverket seg selv og prisen på følgende måte:

«Oda er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech med over 8000 medlemmer fra mer enn 500 ulike bedrifter. Siden 2009 har nettverket, på sin årlige Inspirasjonsdag, delt ut Oda Awards til den fremste rollemodellen for kvinner i techbransjen. Prisen ble i 2016 omtalt som Norges viktigste likestillingspris i en kronikk i DN av Berit Kjøll, Anne Grete Solberg og Janne Log».

Årets vinner

Årets pris tilfalt Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge. Om tildelingen skriver Oda-nettverket:

«I over 20 år har Heidi Austlid jobbet for mangfold innen IKT-Næringen, med stort engasjement: Fra hennes første prosjekt hos Kunnskapsdepartmentet om jenter og IKT, og til i dag, der hun som sjef for IKT-Norge har en betydelig påvirkning på norsk tech-bransje, har hun inspirert, støttet og bidratt til at både flere kvinner og jenter velger tech. Dette gjennom utallige kronikker, foredrag, debatter, og ikke minst gjennom samarbeid for å oppnå resultater på tvers av organisasjoner – som for eksempel Girl Tech Fest. Heidi er inspirerende, modig og klok, og jobber gjennom medlemsbedrifter, politikere og ulike organisasjoner og stakeholders. Hun har slik hatt en unik påvirkning på mangfold innen IKT i Norge».

Takketale

I pressemeldingen har Austlid skrevet en kort takk for tildelingen, og den lyder slik:

«Det er en stor ære å motta prisen Oda Award Woman, og dette gir inspirasjon og motivasjon til systematisk å jobbe videre med økt mangfold i digitale næringer. Vi må jobbe på flere plan - organisatorisk, forretningsmessig og politisk. Det er kun gjennom samarbeid vi kan øke kjønnsbalansen på alle nivå i næringslivet - dette er ikke et one-woman-show. Som mor har jeg en forpliktelse overfor mine egne jenter med å styrke deres selvtillit og åpne mulighetene og som leder må jeg sørge for at kvinner og menn gis samme muligheter. Vi må åpne dører for at jenter, i verdens mest likestilte land, tidlig lærer seg programmering, at de gjennomfører teknologistudier, starter egne teknologiselskaper og ikke minst gis karrieremuligheter i digitale næringer. Vi har en lang vei å gå - jeg skal fortsette å gjøre mitt i samarbeid med mange andre».

Tre priser

Oda-nettverket har gradvis økt antallet priser de deler ut. Fra 2013 har prisen også blitt delt ut til en organisasjon som er et foregangseksempel på systematisk arbeid med mangfold og kjønnsbalanse. Oda tar steget videre når de nå for første gang lanserer Oda Award Man.

Om denne prisen skriver nettverket:

«For å nå målet om 40 prosent kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trenger vi at kvinner og menn jobber sammen for å lede an. Vi er mange kvinner som er blitt løftet frem av mannlige ledere, som går i bresjen for mangfold både på et strategisk nivå, men også i det daglige og i sin kommunikasjon. Det er disse rollemodellene Oda Award Man skal anerkjenne, og prisen deles ut til en tydelig ambassadør for mangfold i teknologi, både i egen organisasjon, egen ledergruppe og i bransjen og samfunnet generelt».

Prisen Oda Award Man ble tildelt til Rune Bjerke, og Oda Award Organization gikk i år til Compello. Disse kan du lese om på Oda-nettverkets nettsider.