ALL GRUNN TIL Å SMILE: Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass kan glede seg over rekordresultat for regnskapsåret 2014. (Pressefoto)

Leverer rekordresultat

Buypass endte regnskapsåret 2014 med rekordhøy vekst på 66,6 prosent på inntekt og 64,6 prosent på driftresultat. De gode resultatene kommer av satsing på mobilbetaling og inntekt fra forskjellige enkeltprosjekter.

Buypass har levert sitt beste år i selskapets historie. 2014 endte med rekordvekst i både inntekter og resultat.

- Vi er godt fornøyd med 2014 og at vi allerede ser resultater av de tunge investeringene og utviklingsarbeidet som preget 2013, forteller admnistrerende direktør Gunnar Lindstøl i Buypass.

Mobilbetaling og enkeltprosjekter

Inntektene økte fra 157,8 millioner kroner i 2013 til 262,9 millioner kroner i 2014, en vekst på 66,6 prosent. Driftsresultatet økte fra 25,5 millioner kroner i 2013 til 42 millioner kroner i 2014.

Veksten har ifølge Buypass fulgt alle av selskapets områder i regnskapsåret som gikk, inkludert kunde- og transaksjonsvolum. Spesielt økte betalingsformidling på mobil, fra en milliard kroner i 2013 til 2,5 milliarder kroner i i 2014, og med en mobilbrukerbase på over 500.000.

- Det viktige mobilområdet fortsetter sin solide utvikling, med kraftig vekst i både brukere og transaksjoner, påpeker Lindstøl.

Totalt sett økte betalingsformidlingen på plattformen, semlet sett og inkludert mobil, til omlag 850 millioner kroner i måneden.

Omfattende smartkort-utrulling

I snitt lå bruken av Buypass ID, på mobil og med chip-et kort, 37 millioner  ganger i måneden ved utgangen av regnskapsåret 2014. Det er mange to-ukers lottokuponger.

Buypass er fortsatt leverandør av ID- og betalingstjenester for Norsk Tipping, og ett av de store enkeltprosjektene i fjor var utskifting av spillerkort for den statlige lotterivirksomheten på Hamar.

- Deler av rekordresultatet kommer som følge av større prosjektleveranser som er gjennomført på en solid måte, men vi gleder oss også over en underliggende vekst gjennom hele virksomheten, sier Lindstøl.

I relatert område er Buypass også leverandør til Norges Idrettsforbund, der selskapet leverer ID- og betalingsløsning for blant annet portalen "Min idrett" og andre systemer.

- Vi begynner også å se gode resultater av den store satsingen sammen med Norges Idrettsforbund, sier Lindstøl.

ID, e-signatur og SSL

Andre viktig områder for Buypass er offentlig og digital sikkerhet. Selskapet leverer fortsatt ID- og e-signaturløsninger til offentlig sektor, og vokser på økning i brukere, bruksområder og digitale tjenester. Blant annet, og kanskje fremhevet som spesielt viktig, i helsesektoren. Selskapet leverer i likhet med BankID og Commfides ID-løsning for inngangsporten til offentlige tjenester, Difi-styrte ID-porten

Samtidig er Buypass også fortsatt alene om å være godkjent norsk utsteder av de stadig viktigere SSL-sertifikatene. Dette er også et område som er i vekst, spesielt med alt fokus på sikkerhet i offentlig sektor, privat sektor, i dagspressen og blant innbyggerne generelt.