TRANSPARENS: Dess mer gjennomsiktig og like prosessene blir, jo vanskeligere blir det å jukse, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

ÅpenBIM fremmer en næring uten juks og kriminalitet

KRONIKK: Regjeringen la fram en ny og revidert strategi mot arbeidslivskriminaliet mandag 13. februar. Min bransje, byggenæringen, blir trukket fram som en versting, skriver kronikkforfatter.

Publisert Sist oppdatert

Det er derfor synd at muligheten som ligger i ÅpenBIM og digitaliseringen av næringen ikke blir nevnt. For digitalisering og felles, åpne transaksjonsformater kan gjøre mye på mange plan. Jeg tør påstå at jo raskere vi klarer å komme oss over til en totalt gjennom-digitalisert virkelighet i byggenæringen, en virkelighet hvor BIM-modellen er navet for alle prosesser, desto hurtigere vil det være mulig å dempe kriminaliteten. Kanskje fjerne den helt.

I en perfekt verden hvor alle data flyter fritt og til enhver tid er tilgjengelig for den som måtte trenge den, vil det være vanskelig å svindle til seg fordeler, stjele av lasset eller klusse med regelverket. Forutsetningen for å få til dette er enkel: Modellen må være fundert på de internasjonalt anerkjente standardene for ÅpenBIM.

Dess mer gjennomsiktig og like prosessene blir, jo vanskeligere blir det å jukse. Transparens vil fremme åpne prosesser som gjør lys-skye handlinger vanskeligere å gjennomføre. Teknologien vil automatisk dokumentere sammenhenger og forhold etter standardiserte regler og parametere. Det blir langt mindre slingringsmonn, tryggere rammer og mer solide byggverk. I et hvilket som helst prosjekt av en viss størrelse, som er rigget i forhold til Buildingsmart-standardene, vil det ikke bare være enkelt å følge med på hva som foregår til enhver tid.

Alt som gjøres på fremtidens fysiske byggeplass vil ha sin ekvivalent i en digital tvilling. En tvilling som er en nøyaktig digital kopi av det fysiske bygget. Dette gjør at alt blir mulig å sjekke, kontrollere og etterprøve. Ikke bare vet du hvor hver eneste lille del kommer fra, du vet hvor den er i det ferdige bygget, når den ble plassert der og av hvem.

Hvis vi velger, og jeg sier «hvis» for det er ikke gitt at myndigheten vil gi oss lov til å bruke denne type data, så er det ingenting i veien for å gå inn å se på skatte-historikk, HMS-profil og et gitt rulleblad. Alt blir ikke bare tydelig, det blir tilgjengelig med et tastetrykk. «Buildingsmart dataordbok» (bSdd) gir oss en nærmest «intuitiv» forståelse av hva slags data det flyttes rundt på til enhver tid.

Nå som dataordboken er på plass, åpner det opp for enorme muligheter i å forstå alle dataene vi skaper. Papir gjør det enklere å svindle. En oppegående, digital-modell som hele tiden tygger og generer informasjon i sanntid gir en transparens som er unik. Gjort riktig, og i stort nok omfang, blir rommet for å lure og jukse mer eller mindre borte.  Det er bare å trykke på knappen. «Oi, her henger vi etter skjema. Skjerpings. Han der leverer hele tiden. Bruk ofte.» Hvor vanskelig kan det egentlig være?

Alt som gjøres på fremtidens fysiske byggeplass vil ha sin ekvivalent i en digital tvilling.

Det er også mulig å se for seg at fremtidens systemer selv vil være i stand til å varsle at ikke alt er som det skal, før ulykken eller den kriminelle handlingen skjer. I hvert fall før den blir oppdaget. Allerede i dag er det enkelt å gå inn å se på timeforbruket til den enkelte underleverandør. I det øyeblikket malerjobben blir registrert som ferdig, kan man få summert opp aktuell tidsbruk og få denne satt opp i mot forhold som framdrift og budsjett. Gjennom BIM-en får man på denne måten umiddelbar tilgang til faktiske, konsistente opplysninger, knyttet til bygget som helhet, eller brutt ned i sine respektive bestanddeler.

At prosjektleder kan følge dette i sanntid via en app på telefonen sin, ligger neppe langt fram i tid. Forutsetningen er en gjennomsyrende digitalisering av bransjen som helhet.

Flere og flere byggeplasser øker sin effektivitet ved å legge bort papir. Av den grunn er det neppe særlig lenge til alle byggeplasser er gjennom-digitalisert. Alle vil i framtiden «rapportere» inn til den digitale 3D-modellen og alle «ordrer» komme fra den. Modellen vil sjekke, bestille, rapportere og delegere. Å holde framdriften på en byggeplass gående basert på papir er ikke bare uhensiktsmessig, tregt og vanskelig.

Man vil heller aldri bli i stand til å generere data og dra slutninger og kunnskap ut fra papir. Man vil aldri finne ut hvilke framgangsmåter som er smarte og velfungerende.

Endring skaper nye muligheter.

Det er ikke lett å se mønstre og større sammenhenger utfra en bunke med papir, men god digital analyse av et godt datagrunnlag kan skape store verdiøkninger for de som ser de digitale mulighetene.

Det er alltid motstand mot endring, men endring skaper også nye muligheter. Flere og flere finner stor glede i den fornyelsen som digitaliseringen nå gir byggenæringen. Har vi alle våre data lagret i et åpent format er det ingen grenser for hvilke sammenhenger vi kan finne og navigere ut fra.

Dette gjelder også bekjempelsen av arbeidslivskriminaliteten.

Håvard Bell er daglig leder og gründer av programvareselskapet Catenda.