EN AV FIRE BYTTER IKKE: En av fire bytte sjelden eller aldri passord på pc-en, ifølge ny undersøkelse. FOTO: iStock
EN AV FIRE BYTTER IKKE: En av fire bytte sjelden eller aldri passord på pc-en, ifølge ny undersøkelse. FOTO: iStock

Hver fjerde bytter sjelden eller aldri passord

Nordnorske menn mellom 18 og 29 er de som slurver mest med passord på pc-en.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer fram i en spørreundersøkelse Infact Norge gjennomførte i mars i år på vegne av it-selskapet Centric. Undersøkelsen spurte over 1.000 personer i Norge, et representativt utvalg fordelt på kjønn, alder og regional tilhørighet.

Svarene som ble avgitt viser at nordmenn flest ikke har spesielt gode rutiner for passord på pc-ene sine. Totalt viser tallene at hele 9,4 prosent av de spurte aldri bytter passord, mens 18,1 prosent bytter årlig eller sjeldnere.

De unge er verst

For summen av de som skifter passord årlig eller sjeldnere, eller ikke i det hele tatt, er den største enkeltgruppen de mellom 18 og 29 år. Blant disse svarer 50 prosent dette.

— Jeg vil ikke påstå at den unge aldersgruppen er en sikkerhetsrisiko, men undersøkelsen vår viser at de mellom 18 og 29 år tar størst risiko. Et tips som kan komme godt med hva gjelder passord er å velge ord som er stavet baklengs kombinert med tall eller bruke historiske personlige data kombinert med både tall og bokstaver. Å blande år og navn på kjendiser kan også være et godt tips, kommenterer Klas Bonde, administrerende direktør i Centric i en pressemelding.

Nordnorske menn?

Ser vi på andre deler av statistikken som undersøkelsen har frembragt, viser tallene at i samme utvalg som over, altså at passord aldri eller årlig eller sjeldnere byttes, svarer 33,6 prosent av mennene som deltok i undersøkelsen slik. Til sammenligning svarte bare 19,8 prosent av kvinnene likedan.

For geografisk tilhørighet utmerker særlig Nord-Norge seg i negativ retning. I den gruppen finner vi den eneste andelen over ti prosent som aldri bytter passord på pc-en. Hele 17,1 prosent av nordlendingene svarer slik. Tar vi med de som bytter passord årlig eller sjeldnere, vokser tallet til 36,6 prosent. I motsatt ende finner vi Øst- og Sørlandet, der henholdsvis 21,1 og 22,1 prosent av de spurte svarte det samme.

Flinkisene

Om vi ser på den motsatte enden av skalaen, og summerer de som bytter passord månedlig eller oftere, viser Centrics tall at det er mennene som dominerer her også. 36,7 prosent av mennene i undersøkelsen svarte dette, mens 32,8 prosent av kvinnene har gode passordvaner.

I aldersstatistikken svarer de fra 30 til 44 år at de bytter passord så ofte, mens for landsdelene er det sørlendingene som bytter passord oftest, med 44,1 prosent av de spurte.