BEDRE PROSESSER: De største bremseklossene er prosessuelle, ikke tekniske, skriver Geir Rostadmo-Strømme.

Billigst å kjøpe

KOMMENTAR: En ny undersøkelse viser at syv av ti øker tjenesteinnkjøpene for å lykkes bedre med endring. Oppfatningen er at det gir den mest fornuftige bruken av budsjettmidlene.

Publisert Sist oppdatert

Hybrid- og multisky-it er nå den foretrukne strategien for å tette gapet mellom infrastrukturer med teknisk gjeld, og de fleksible miljøene som fremtidens it krever. På denne reisen må it-ledere finne riktig balanse mellom å modernisere kjerneapplikasjoner, samtidig som man utvikler og tar i bruk applikasjoner som er født i skyen. For å finne svar på beste praksis har 451 Research gjennomført en undersøkelse for vårt søsterselskap Virtustream, med innsikt hentet fra it-eksperter i store virksomheter globalt. Svarene viser at de fleste bedriftene velger et hybrid it-miljø, der man kombinerer systemer i eget hus og tjenestebaserte tilnærminger. Syv av ti it-eksperter i større virksomheter mener at kjøp av driftede tjenester gir mest fornuftig bruk av budsjettmidler. Dette fordi det raskt gir tilgang til kompetanse man selv ikke har, og ansattes tid og ressurser frigjøres til mer strategisk riktige prosjekter.

Kompetansebristen

Dagens virksomheter har blitt mer oppmerksom på kompetansen de savner i eget hus, der ni av ti i nevnte undersøkelse mener de mangler kunnskap om en eller flere faktorer innen skydrift. Det samme tallet i 2016 var 50 prosent. Det er et tydelig tegn på hvor strategisk viktig skyen er blitt, og at stadig mer kompliserte prosesser skal legges over. Det er også grunn til å anta at denne kompetansemangelen er særlig gyldig for Norge der vi vet at etterspørselen er mange ganger større enn tilbudet.

De mest etterspurte ferdighetene handler om integrasjon mellom skyer og systemer, kunnskap om smart allokering av arbeidsmengder for å hente den beste ytelsen, og erfaring rundt smart drift på tvers av skyer. På sistnevnte vil det kreves nye tilnærminger til ressursplanlegging, og dybdekunnskap om betalingsmodellene i en tjenestebasert verden.

En utfordring for digital endring

I takt med at bruken av skyer øker, er det en fare for at mangelen på relevant kompetanse preger virksomhetens digitale endring over tid. Dette blir da særlig akutt når man er ferdig med de enkle delene av applikasjonsmoderniseringen, og de tunge kjernesystemene står for tur. Innen da har de fleste nådd en milepæl fordi de har opparbeidet seg nok kunnskap til å vite hva de ikke kan. Denne innsikten er viktig når man skal lukke kompetansehullene med de riktige nisjetjenestene fra tjenesteleverandørene.

De største bremseklossene er prosessuelle, ikke tekniske. Det som volder mest hodebry handler om innarbeidede rutiner som skaper ekstra stort behov for god sikkerhet, og det å oppnå samsvar med regler og retningslinjer. Dette ser vi i undersøkelsen der hele seks av ti oppgir sikkerhet som den største utfordringen å overvinne. Siden kompetanse som kombinerer teknologikunnskap med innsikt om nye forretningsmodeller er sjelden og kostbar handler det om å være tidlig ut med å kartlegge sine behov slik at man får tak i ekspertene før de blir utsolgt.

Geir Rostadmo-Strømme, Norges-sjef i Dell Technologies