VAKSINE-HJELP: CRM-selskapet Salesforce ser for seg at myndigheter og helsepersonell vil ha behov for en teknologiplattform som kan fungere på tvers av alt fra planlegging til resultatovervåkning når en eventuell Covid-19-vaksine er klar for utrulling. Norgessjefen i selskapet, Per Haakon Lomsdalen er overbevist om at teknologi kommer til å spille en avgjørende rolle i arbeidet med å administrere og prioritere utrullingen av vaksinen. (Foto: Pia Sønstrød)

Norge behøver økt kompetanse for vellykket digitalisering

KOMMENTAR: IDC anslår at skyløsninger kan bidra til tusenvis av nye arbeidsplasser bare i Norge. For å sikre denne verdiskapningen, behøves et digitalt kompetanseløft i bedriftene.

Publisert Sist oppdatert

En rapport fra Kompetansebehovsutvalget tidligere i år fastslo at IKT er et av områdene hvor norske bedrifter mangler kompetanse. Vi trenger enda flere studieplasser innen IKT, noe som kan løse utfordringer på sikt. Samtidig tar det tid å produsere en hel generasjon med nye fagfolk. Det betyr at virksomheter selv må ta ansvar for å bygge digital kompetanse for å høste av mulighetene i den digitale økonomien. Nettbasert videreutdanning vil være en av nøklene for å hjelpe ansatte med å få nye ferdigheter og verktøy til å utføre nye arbeidsoppgaver.

I vår hadde Salesforce en 25 prosents økning i registreringer på vårt online kursverktøy, Trailhead, noe som viser at koronakrisen har satt fart på kompetansebyggingen. Det siste programmet ble avsluttet 7. mai i år. Til tross for vanskelige tider, har 59 prosent av deltakerne allerede funnet jobb i etterkant.  

Digitalisering skaper arbeidsplasser

På oppdrag fra oss har IDC nylig laget en rapport som viser hvordan skyprogramvare bidra til norsk økonomi. De mener skytjenester vil øke med 20 prosent frem mot 2024, og drive innovasjon og skape nye inntekter og nye arbeidsplasser. Logikken er at hvert enkelt skyabonnement også medfører kjøp av andre produkter og tjenester levert av en tredjepart. Én bestilling fører dermed til en ny, og skaper ringvirkninger som mater hele økosystemet til skyleverandørene.

Innenfor Salesforce’ økosystem av kunder og partnere alene, anslår IDC at skytjenester kan skape 5450 nye norske arbeidsplasser og bidra til å skape over 28 000 indirekte arbeidsplasser i perioden 2018-2024. Om tilsvarende regnestykker også gjelder for andre skyaktører, snakker vi om en betydelig verdiskapning fra bransjen.

Digitale løsninger og skytjenester kan bidra til mer smidige selskaper og økt omsetning. Skal virksomheter kunne dra nytte av fordelene som digitaliseringen fører med seg, må de sikre at ansatte har tilstrekkelig digital kompetanse. Vi kan ikke vente på utdanningssektoren alene.

Per Haakon Lomsdalen, Norges-sjef i Salesforce