SELGER DÅRLIG: Gode telefoner til tross, oppkjøpet av Nokia-smarttelefondivisjonen gir ikke forventete resultater for Microsoft. Foto: Microsoft

Microsoft vurderer Nokia-årelating

Til tross for gode Lumia-telefoner, taper Microsoft penger for hvert eneste sett de produserer. Nå vurderer de rekordnedskrivinger opp mot 40 milliarder kroner i inneværende kvartal. 

Publisert Sist oppdatert

Det er i underlagsmaterialet Microsoft har levert det amerikanske kredittilsynet SEC for siste kvartal at Computerworld US finner varselet.

Ei krone her og ei krone der

Oppkjøpet av Nokia-telefondivisjonen ble sluttført i fjor for 61,1 milliarder kroner (7,9 milliarder USD), og lagt sammen med annen telefoni-teknologi i en Telefon-maskinvare-avdeling.

I første kvartal i år omsatte Microsoft for 10,8 milliarder kroner (1,4 milliarder USD). Direkte produktkostnader, utenom markedsføring, utviklingskostnader og andre indirekte kostnader, var 31 millioner kroner (4 millioner USD). Dermed tapte Microsoft rundt ei krone (12 cent) for hver telefon de selger.

Det kan virke som småpenger, men i et selskap der forventningene til gode marginer er høye, er det helt uakseptabelt.

– I tredje kvartal av vårt finansår traff ikke Telefon-maskinvare-avdelingen hverken salgsforventinger eller inntektsmål, og de enhetene som ble solgt hadde lavere marginer enn planlagt, skriver Microsoft.

Selskapet har avvikende regnskapsår, og første kvartal etter georgiansk kalender er tredje kvartal i finansåret deres.

Nedskrives som tapt

Microsoft legger inn en advarsel til investorer at de vurderer å avskrive deler av Nokia-investeringen som tapt.

– Fall i forventete framtidige kontantstrømmer, mulig fall i antall enheter produsert framover eller endringer i de finansielle forutsetningene for vurdering av verdien til Telefon-maskinvare-avdelingen kan føre til at en verdijustering gir en effekt på balansen, er essensen i varselet Microsoft har lagt inn, skriver nordamerikanske Computerworld.

En uavhengig analytiker som Ben Thompson mener dette varsler en gedigen nedskriving om ikke tallene bedrer seg raskt.

Verdiene som ligger i balansen til Microsoft etter oppkjøpet er 42,3 milliarder kroner (5,46 milliarder dollar) i goodwill, og 34,9 milliarder kroner (4,51 milliarder USD) i immaterielle verdier.

Goodwill-verdien er knyttet til forventninger om synergier som skulle oppstå med Nokia og eksisterende Microsoft-telefoniteknologi. Det er denne verdien som står i fare for å økses, ettersom synergiene ser ut til å være mye mindre.

Nedtur og opptur

Som om ikke det er nok med at produksjonsprosessen koster, så har selskapet nettopp lidt nederlag i en patentrettsak om 3G-oppkopling i San Francisco. Selv om ankeprosessen er i gang og de er et stykke unna konklusjon, er det verste resultatet at Lumia-telefoner ikke lenger vil kunne importeres til USA, skriver PC World US.

På den positive siden behøver ikke en nedskriving å være bare negativt. Som Computerworld har skrevet før, så gjennomførte Microsoft en gigantnedskriving av Surface-beholdningen før produktet var et år gammelt. Nå tjener de penger på Surface kvartal etter kvartal.