UIA: Gunnar Venaas og Øyvind Haugmoen har i to år studert ved Universitet i Agder i tillegg til at de begge er i full jobb. Her er de avbildet mens de presenterer masteroppgaven. (Foto: privat)

80 prosent stoler på skyleverandøren

Gunnar Venaas og Øyvind Haugmoen har skrevet master om adopsjon av hybride skyløsninger. Da fant de ut at vi i Norge har stor tillit til skyleverandører. 

Publisert Sist oppdatert

Øyvind Haugmoen og Gunnar Venaas har over 20 års erfaring fra it-bransjen. Sammen har de driftet over 1.000 servere for 350 forskjellige kunder i firmaet Doorway. Der så de en utvikling i ønske om bruk av skyløsninger. 

I 2013 bestemte de seg for å studere it og informasjonsledelse på Universitetet i Agder. Da det var tid for å skrive masteroppgave, var valget enkelt. 

Adopsjon av hybride skyløsninger

Den nye konkurransesituasjonen med global leveranse av skyløsninger brakte Haugmoen og Venaas inn mot problemstillingen «Hvilke forhold kan forklare bedrifters adopsjon av hybride skyløsninger».

-Vi har jobbet lenge i bransjen og erfarte at det trekker i den retningen, forteller Haugmoen. Da han og Venaas jobbet sammen i Doorway fikk de få nye kunder. De fleste gikk direkte til skyen.

Masteren klar

Nå er masteren ferdig og konklusjonen er klar. I oppgaven har de to studentene forsøkt å trekke frem hva bedrifter mener er viktige faktorer ved adopsjon av skyløsninger. I forkant av undersøkelsen gjorde de en omfattende studie i tidligere forskning.

Ved hjelp av en spørreundersøkelse som er sendt til 2300 personer i ledende posisjoner i private bedrifter og offentlige virksomheter, har de fått gjort en grundig research på området. 

Troverdig

– Så hvilke forhold er det som påvirker adopsjon av hybride skyløsninger for norske bedrifter?

– Ressurser, press og kostnadsreduksjon, samt sikkerhet og troverdighet var signifikante, forteller Øyvind Haugmoen.

Ifølge undersøkelsen går det frem at en overvekt av respondentene er positive til skyløsninger.

Av deltakerne i undersøkelsen mener nesten 70 prosent av respondentene at skyløsninger er helt sikkert. De fleste er også enige i at data i skyløsningen blir sikret gjennom regelmessig backup.

Dette kan kanskje komme av at en overvekt av respondentene også peker på at skyleverandørene er troverdige og ærlige. 80 prosent av respondentene har nemlig oppgitt at de mener at skyleverandøren opptrer på en troverdig måte.

Press fra ansatte

Undersøkelsen viser at de færreste lar seg påvirke av press når det kommer til skyløsninger. Når det kommer til press, og hvor presset kommer fra er en overvekt av respondentene uenig i at press fra omgivelsene er grunnen til at de vurderte skyløsninger. Av respontentene som opplever press, mener de fleste av disse at presset kommer via et ønske fra de ansatte.  

En overvekt av respondentene mener bedriften har ressurser til å flytte dagens løsninger over i skyen og det er også en stor enighet om at skyløsningene er fleksible.

De fleste mener også at det enkelt å tilpasse en skyløsning med interne løsninger. Over 80 prosent av respondentene mener at skyløsninger enkelt kan skaleres opp eller ned ut fra endringer i bedriftens behov, mens de resterende 20 prosentene synes det er vanskelige å tilpasse en skyløsning med dagens it-løsninger. 

Oppfordring

Haugmoen og Venaas mener det er forsket for lite på adopsjon av skyløsninger i Norge, og foreslår at Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt)  kunne samarbeide med Abelia, Innovasjon Norge og Den norske dataforening om å lage et årlig ikt-barometer som beskriver hva norske it-ledere er mest opptatt av og hva de bruker mest penger på. 

Av respondentene i undersøkelsen er det bare halvparten som oppgir at det har adoptert skyløsninger, mens 30 prosent oppgir at dette er opp til vurdering. 20 prosent av respontentene melder om at de ikke vurderer å gå i skyen. 

Haugmoen mener at flere bedrifter bør  benytte seg av fordelene ved en hybrid skyløsning. 

- Det er det beste fra 2 verdener.  Man får alle fordeler med fleksibillitet og kostnadsreduksjoner samtidig med maksimal sikkerhet, forteller han.