Illustrasjon: Gerd Altmann/Pixabay

Når du skal virtualisere datarommet

KRONIKK: Med virtualisering av datarommet frigjøres ressurser og kostnadene reduseres. Her er noen punkter du bør tenke på, skriver Leif Mallari Olsen.

Publisert Sist oppdatert

I dag er nærmere 85 prosent av alle datarom i Norge virtualisert og denne trenden kommer til å øke ytterligere de neste årene. Datarommet er på mange måter it ryggraden innad i bedriften og knutepunktet for it systemene og der rettighetene til brukerne blir administrert. Virtualisering av datarommet gir bedriftene muligheter til å kunne frigjøre ressurser som kan brukes på kjernevirksomhet.

Med virtualisering av datarommet blir hardware ressursene utnyttet bedre og mer effektivt og it-systemene blir mer skalerbare og enklere å administrere. Mange virksomheter sliter i dag med unødvendige store fysiske datarom, som er kostnadskrevende og ressurskrevende å administrere. Med virtualisering av datarommet frigjøres ressurser og kostnadene reduseres. Det er i denne prosessen viktig å ha en it-everandør som forstår hvilken virtuell løsning som tilfredsstiller dine behov.

Det er mange fordeler ved å virtualisere datarommet. Noen av fordelene er bedre utnyttelse av kostbar maskinvare, forenklet administrasjon, forbedret sikkerhet, mindre forbruk av energi og plass og enklere tilpasning til nettskyen. Virtualisering av datarommet er en prosess som er enkel og rakst å gjennomføre og gir en smidighet som raskt og effektivt støtter opp om forretningsbehovene.

Hva bør både store og små bedrifter gjøre for å komme i gang med å virtualisere datarommet?  Det viktigste er å snakke med sin it-leverandør for å identifisere hvordan man på best mulig måte kan implementere en virtuell løsning, som tilfredsstiller dine behov. Vi ser i dag at mange små bedrifter ønsker å ha it som en tjeneste, og da finnes det mange gode skyløsninger som kan benyttes slik at de slipper å administrere it på egen hånd. Dersom man vurderer å gjøre større endringer på ”datarommet” bør man involvere en it-leverandør i startfasen og ha en klar strategi for hvordan man skal gjennomføre prosessen. Det finnes mange gode leverandører slik at det er viktig å sette av tid til prosjektet å vurdere flere alternativer slik at man kan ta den rette beslutningen.

Det som dette i realiteten handler om, er drift av kritiske løsninger der programvare og servere som fysisk er i datarommet blir håndtert på en sikker måte uten brudd og at ikke data blir borte. Denne prosessen må gjennomføres på en kostnadseffektiv måte som gir forutsigbarhet og langsiktighet og gode rammebetingelser. Det viktigste er at løsningene fungerer hele tiden og at lisenser og linjekapasitet er kontinuerlig oppdatert og fungerer optimalt.

Utviklingen vi ser i dag, er at stadig færre bedrifter ønsker å håndtere egne datarom, og at håndtering av it blir outsourcet til sine it-leverandører. Det er derfor viktig at man på et tidlig tidspunkt involverer sin it-partner slik at du får den best tilpassede løsningen når du skal virtualisere datarommet.

Leif Mallari Olsen, kundeansvarlig i Imento Norge.