EL-KOMPETANSEEKSPORT: Energiforbruket til datasentere øker voldsomt, og gir nye muligheter for norsk it- og energibransje i samarbeid. (Foto: Pressefoto Eaton Norge)

Nye forretningsmuligheter til globale datasenter

Strømbehovet til verdens datasenter stiger alarmerende raskt. Det gir en spennende eksportarena for norsk kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

En artikkel i fagbladet Data Economy kommer med en illevarslende spådom. Den eksplosive veksten av datalager og nye teknologitjenester gjør at datasentre kan bruke inntil 25 prosent av tilgjengelig energi innen 2025.

Dette gjør flere av dem til de største strømforbrukerne i verden. I samme artikkel fremheves amerikanske Climate Change News som spår at IT-industrien kan være ansvarlig for så mye som 14 prosent av verdens klimagassutslipp innen 2040.

Selv om Norden ligger langt fremme innen energieffektivitet, smart gjenbruk av overskuddsvarme og bruk av fornybare energikilder, må vi for det første ta utfordringen på alvor, og deretter forstå at vi har en unik mulighet til å skape lønnsomme forretningsmodeller som også er samfunnsansvarlige.

Vi må ti år tilbake

I 2007 og 2008 sto norsk IT-bransje sammen om et prisverdig initiativ der grønn IT ble løftet opp som en hovedprioritering. IKT Norge sto i bresjen for IBMs gode lokale initiativ. Kampanjen sikret nasjonal bevissthet helt opp på regjeringsnivå, og bidro til at energieffektivitet gikk fra hygienefaktor til en kritisk komponent for bedre økonomi på datarommet.

I dag er energieffektivitet en naturlig selvfølge i alle beslutninger rundt nye tjenester og datasentre. Selv om dette er fremragende, kan vi ikke hvile på noen laurbær. Vi må jage nye løsninger på et problem som er i ferd med å bli stort, og virkemiddelet ligger i nye typer samarbeid og ny teknologi.

IT- og energibransjen bør komme tettere sammen. Det må deles kunnskap og erfaringer, slik at det kan skapes nye typer løsninger som bremser den eksplosive etterspørselen etter energi, og ikke minst sikrer mer stabil og forutsigbar tilgang på (fornybar) energi.

Nye typer tjenester

I Norge har vi en gylden mulighet. Generasjoner av erfaring med fornybar energi, og en datasenterbransje som har tatt mange smarte energivalg, gir en interessant kombinasjon. Felles kompetanse og ingeniørkraft gir de beste forutsetninger for å skape nye typer løsninger og konsepter for et internasjonalt marked.

Dette vil også bidra til å motvirke nye typer strømtariffer med effektbasert prising, som vil skape større tomrom i lommeboka, hjemme som på jobb. Løsningen er som alltid kombinasjonen av rimelig tilgang på strøm, samt gode mekanismer for å bruke så lite som mulig, og gjenbruke så store mengder overskuddsvarme som man kan.

Ny batteriteknologi

I Sverige har energiselskapet Fortum annonsert en spennende nyvinning ved at batterier (UPS-er) i datasenter kobles sammen og skaper et reservelager av energi. Denne kraftbanken selges som en tjeneste, slik at energimyndighetene betaler for både tilgang og bruken, dersom forbruket overstiger kapasiteten i energinettet. Bruk av energilagring i batterianlegg (som regel brukte elbil-batterier) skaper en situasjon der datasenter selv kan bli en strømprodusent ved at de selv produserer energi i eget anlegg, bruker kun hva de behøver selv, og får inntekter ved å selge overskytende til energiverket.

For å løse problemene som kommer må vi teste ut nye forretningsmodeller, og finne opp nye tjenester. Vi, og mange flere, bidrar gjerne i slike samarbeid, både for å utvikle de nye tjenestene og deretter skape internasjonale salgskanaler.