HÅPER PÅ MANGE: Prosjektleder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse, Kari Laumann, sier hun håper at mange virksomheter har søkt om plass i sandkassen når fristen utløper 15 september. (Arkivfoto: Stig Øyvann)
HÅPER PÅ MANGE: Prosjektleder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse, Kari Laumann, sier hun håper at mange virksomheter har søkt om plass i sandkassen når fristen utløper 15 september. (Arkivfoto: Stig Øyvann)

Andre runde i Datatilsynets sandkasse kommer nå

Søknadsfristen for å få delta i sandkassen er 15. september.

Publisert Sist oppdatert

Datatilsynets regulatoriske sandkasse for personvern i forbindelse med kunstig intelligens KI åpnet ved årsskiftet i år. Nå er fire virksomheter med sine prosjekter snart ferdige i den første runden med sandkassen, og neste pulje skal plukkes ut.

Interesserte virksomheter med relevante prosjekter kan delta på et informasjonsmøte den 1. september, og så er selve søknadsfristen for deltakelse i sandkassen satt til 15. september. 

Regulatorisk sandkasse

En regulatorisk sandkasse er et prosjekt og et miljø der myndigheten som forvalter og regulerer et lovverk, i dette tilfellet Datatilsynet, samarbeider med virksomheter som arbeider på områder som er innenfor myndighetens kompetanseområde. I denne sandkassen har myndighetene snevret inn fagområdet som dekkes til kombinasjonen av personvern og KI, noe som er forankret i Kommunal- og moderniseringsdepartementets strategidokument «Nasjonal strategi for kunstig intelligens».

Gjennom møter, workshops og andre samarbeidsformer jobber Datatilsynet og partneren sammen om å få belyst konkrete problemstillinger i forbindelse med pågående KI-prosjekter hos partneren, for å sikre at personvernet er ivaretatt fra første stund.

Dette er en ny måte å jobbe på for Datatilsynet, der deres eksperter på jus og teknologi bidrar i dybden i utviklingsfasen, fremfor å gjøre tilsyn på en løsning etter at den er tatt i bruk.

Hensikten er flerdelt, der hovedmotivet er å få god innsikt og praktisk anvendelse av gråsonene i GDPR-regelverket. Denne innsikten skal deretter deles med alle, slik at det ikke bare er deltakerne i sandkassen som får tilgang til konklusjonene. Alle andre som jobber på området skal få tilgang på den etablerte praksisen gjennom sluttrapportene fra hvert enkelt prosjekt, som Datatilsynet utarbeider når enkeltprosjektene avsluttes.

– Jeg tror sandkassa er en effektiv metode for å utforske grensene for innovasjon og personvern – og ikke minst hvordan disse to kan gå hånd i hånd, sier Kari Laumann, Datatilsynets prosjektleder i sandkassa, i en pressemelding.

De fire første

Da Datatilsynet åpnet sandkassen tidligere i år, mottok de 25 søknader om deltakelse. Blant disse valgte tilsynet fire prosjekter, der fokuset var på å belyse forskjellige sider av personvernreglene, og særlig gråsoner som trenger belysning. Prosjektene som ble vlagt ut da, var:

  • Secure Practice, som ønsket å finne ut hvordan det er mulig å få til transparens og tillit ved profilering av ansatte
  • Nav, som ville få til ansvarlig KI i et beslutningsstøttesystem for Nav-ansatte som veileder langtidssykemeldte.
  • KS, som ville finne rettslig grunnlag til å bruke KI på elevdata i grunnskolen.
  • Age Labs, som ønsker å bruke maskinlæring på pasientdata, som dermed er nødt til å bli anonymiserte.

Disse fire prosjektene er nå på oppløpssiden, og dermed blir det snart ledige plasser i sandkassa for nye prosjekter.  I pressemeldingen opplyser Laumann at i sandkasser i andre land er erfaringen av det kommer færre søknader enn i første runde, men at Datatilsynet håper på flere søknader enn sist. Dette er også et viktig poeng for å få etablert sandkassen som et permanent tilbud, akkurat nå er sandkassen et prøveprosjekt som har finansiering ut neste år.

Datatilsynet arrangerer et informasjonsmøte om neste søknadsrunde onsdag 1 september. Dette er et digitalt møte via tjenesten Zoom, og lenke og adgangskode til møtet finnes på sandkassens nettside.

Der finnes også informasjon om hvordan man søker plass i sandkassen, kriterier og søknadsskjema.