UTFORDRING: Digitalt utenforskap er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem. Derfor trenger vi digitale fullmaktsløsninger, mener artikkelforfatteren. (Foto: Istock/Gorodenkoff)

Vi kan løse floken for ikke-digitale

Historien til Johannes Joner og rapporten fra Forbrukerrådet, som begge har vært omtalt i NRKs kanaler den siste tiden, viser omfanget av utfordringene med digitalt utenforskap. Med digitale fullmaktsløsninger kan vi løse noen av flokene for den enkelte. I tillegg vil det gi milliardgevinst for samfunnet.

Publisert

Samfunnet beveger seg stadig mer i retning av digitale tjenester på bekostning av de fysiske tjenestene. Det er fordi det er effektivt og kostnadsbesparende, og mange ønsker slike løsninger.

Representasjon og fullmakter i digitale tjenester er komplekst, men løsbart.

Men som historien til Joner og mange andre viser, faller også mange mennesker utenfor. Vi kjenner oss også igjen i beskrivelsen fra Forbrukerrådet: Utenforskapet rammer bredt og treffer unge som gamle.

Vi trenger fullmaktsløsninger

Alle har rett til å bli inkludert, særlig når det gjelder tjenester fra det offentlige. En del av svaret er bedre digitale tjenester. Fra Digitaliseringsdirektoratet har vi foreslått å utvikle digitale fullmaktsløsninger som gjør det mulig å opptre på vegne av andre i digitale tjenester. I praksis vil det gi ikke-digitale innbyggere muligheten til å dra samme nytte av disse nett-tjenestene fra kommuner og offentlige etater som andre.

DIREKTØR: Frode Danielsen er direktør i Digitaliseringsdirektoratet. (Foto: Are Kvistad/Digdir)

Dette er teknisk mulig å gjøre ved å bruke og videreutvikle komponenter i eksisterende fellesløsninger som ID-porten og Altinn autorisasjon. Vi vil da kunne bygge digitale fullmaktsløsninger som dekker felles behov for innbyggere og forvaltning.

Milliardgevinst

I tillegg til at dette vil skape en enklere hverdag for mange enkeltmennesker, viser våre beregninger at slike fullmaktsløsninger vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst i forvaltningen på 1,6 milliarder kroner over en tiårsperiode, målt i dagens kroneverdi.

For å hente ut disse gevinstene må det investeres. I Digdir står vi klare til å utvikle digitale fullmaktsløsninger. Da kan verger og andre få fullmakt til å opptre på vegne av de som er ikke-digitale. Dette kan være personer som er satt under vergemål, barn, utenlandske borgere, mennesker med svake digitale ferdigheter eller innbyggere som ikke ønsker digital kommunikasjon med det offentlige.

Forslaget har støtte

I august la Kommunal- og distriktsdepartementet frem utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor. Et av punktene i strategien peker på behovet for fullmaktsløsninger. Topplederne i store statlige virksomheter som NAV, Skatteetaten, Politiet og Direktoratet for eHelse har i en felles uttalelse til strategien løftet frem nettopp digital inkludering og representasjon i digitale tjenester som noe av det som må prioriteres høyt.

Representasjon og fullmakter i digitale tjenester er komplekst, men løsbart. Det krever politisk støtte, forankring og finansiering. Digdir utvikler og forvalter IT-løsninger som brukes av hele offentlig sektor. Disse kan være utgangspunktet for et arbeid med representasjon i digitale tjenester.