GLOBAL DRØM: Tanken om et globalt nett, likt over hele verden, framstår mer og mer som en drøm. Mye tyder på at vi er på vei mot en polarisert virkelighet, som vil kreve regionale leveransemodeller også på nett. (Foto: wildpixel)

Fra globalt til polarisert nett

LEDER: Drømmen om ett felles globalt marked for tjenester levert over nett, ser i beste fall dyster ut. Alt tyder på at vi må tilbake til markeds-slagordet fra 80- og 90-tallet: tenk globalt, handle lokalt.

Da internett kom, og i tiden før og etter at dot-com bobla sprakk, kunne det se ut som om at internett-verden skulle bli fullstendig globalisert. Ikke så rart, kanskje – for med nettet kan man jo nå alle, fra hvor som helst, med hvilken som helst tjeneste. Nettet ser i utgangspunktet ingen grenser, ingen toll-barrierer, ingen nasjonale skatteregler eller personvernforordninger.

Det så i utgangspunktet vanskelig ut å regulere giganter som leverte populære tjenester og løsninger. Bruken av tjenestene kunne være gratis eller billig, fordi selskapene stort sett levde av å videreselge kunnskap og innsikt til de som var villige til å betale. I dette spillet er volum helt sentralt, og verdien av globale datasett enorm.

I dette spillet er volum helt sentralt, og verdien av globale datasett enorm.

Framover vil det hefte økende risiko ved å akkumulere og bygge opp verdi i form av global kunnskap og innsikt. Den må i stedet holdes regionalt, i det som tegner til å bli en mye mer polarisert verden.

På hver sine fronter bygger verdens økonomiske stormakter opp mer regionale markeder med egne regler som må følges hvis man skal betjene kunder der. EU bygger opp stadig strengere regimer for å både å ivareta borgernes privatliv, men også for å sørge for at inntekter som skapes i regionen også beskattes der. Det samme skjer i andre regionale markeder, enten det er i USA eller i kretsen rundt Kina.

Ett konkret eksempel er den europeiske skyen og det europeiske selskapet Oracle har etablert for å betjene kunder som må forholde seg til strenge EU-regler. Her skal ikke en eneste byte kunne flyte ut av Europa eller håndteres av andre borgere enn rene EU-borgere.

Om utviklingen egentlig handler om å beskytte borgere, eller handler om proteksjonisme knyttet til regional økonomi, er i høyeste grad et relevant spørsmål. All internasjonal handel vil ikke lenger vil være knyttet opp mot dollar. I dag ser vi at dollaren mister innflytelse til regionale valutaer. I EU har vi Euro, mens Kina ønsker å etablere Yuan som valuta for internasjonal handel i sin økonomiske sfære.

Alt peker i retning av polarisering, og ikke globalisering. Nettet og handel over nett blir en brikke i spillet. 

De som skal betjene kunder over hele verden må også kunne handle lokalt.

Konsekvensen er at drømmen om å sitte på en holme i utkant-Norge og sette på lufta en idé som kan erobre verden, blir mer fjern. I prinsippet vil det fortsatt være mulig, men for å betjene hele verden holder det ikke å bare tenke globalt. De som skal betjene kunder over hele verden må også kunne handle lokalt.

I det minste regionalt, knyttet til for eksempel lagring og deling av data, bestemmelser om innsyn, eller beskatning av inntekter og formue. Riset bak speilet er svært strenge bøter. Det kan hefte stor risiko til å trå feil i årene som kommer. 

For de som skal leve ut drømmen om en global reise, blir det antagelig viktig å ha med et knippe gode advokater i mannskapet.