TVEKAMP: Det blir spennende å se hvor mye av offentlig it som sentraliseres. (Foto: Istock)

Skyen utløser delikat maktkamp i offentlig it

LEDER: Kompetanse og drift av tjenester skal regionaliseres, men ikke sentraliseres til stat.

Publisert Sist oppdatert

Skyen gir både offentlig og privat sektor et helt nytt mulighetsrom innenfor utvikling, forvaltning og drift av it-løsninger. I sin natur er skyen sentralisert. Man kan oppnå stordriftsfordeler på alt fra utnyttelse av prosesseringskraft, lagring og ikke minst kompetanse.

Stordriftsfordelene kan realiseres gjennom sentralisering, og hvor langt sentraliseringen skal gå vil bli en spennende utvikling å følge framover. KS har opprettet et eget selskap for felles kommunale it-tjenester for å få bedre fokus og bygge regionale kompetansemiljøer.

KS ønsker å oppnå to ting på en gang. De ønsker å digitalisere og oppnå stordriftsfordeler. Samtidig er det viktig at stordriftsfordelene ikke rokker ved ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. Da ble den åpenbare løsningen å satse regionalt.

Å realisere et moderne driftsmiljø for å bygge og lansere tjenester i skyen krever kompetanse. Utvalget av tilgjengelig maskinkraft, lagring og forskjellige tjenester er enormt, og resultatet av gale valg kan bli dårlig sikkerhet og høye regninger.

Regionalisering av kompetansemiljøer er en anerkjennelse av at svært mange kommuner ikke besitter den kompetansen de trenger. En forståelse av at innbyggerne kommer til å kreve (og trenge) tjenester som bare kan realiseres på plattformer de ikke kan ha hver for seg.

Det virker viktig for KS og kommunene at it-funksjoner ikke sentraliseres inn til statlig nivå. Men det er også lite produktivt å opprettholde en regionalisering der en fullstendig sentralisering ville være bedre, både med tanke på totaløkonomi og tjenestekvalitet.

Skyen snur opp ned på it-avdelinger over hele landet. I privat sektor organiserer man seg etter mulighetene i teknologi. Det bør man gjøre i offentlig sektor også. Man oppnår ikke fordeler med ny teknologi hvis man ikke jobber på nye måter.

Conways lov, fra dataverdens barndom, sier at vi har en tendens til å modellere nye datasystemer etter eksisterende organisasjonskart. Det er ikke særlig framoverlent bruk av it.

Etableringen KS har vedtatt peker i retning av en ny måte å tenke og organisere kommunal it. I den prosessen blir det viktig at man tør å ta inn over seg når teknologiske muligheter bør legge føringer for ansvarsdelingen. Ikke la være å utnytte teknologien optimalt fordi den må passe den modellen vi har i dag.

Vi går mot en spennende tid i offentlig it.