FRA DAGLIGVARE: Krympflasjon er best kjent fra dagligvarebransjen, men det kan komme i skyen også. (Foto: Istock)

Vi kan få krympflasjon i skyen

Det kan lønne seg å følge godt med på innholdet i tjenestene du betaler for framover.

Når alt blir dyrere rammer det forbrukerne først. Effekten på it-bransjen kommer gjerne en stund etter, som en konsekvens av at forbruket går ned. Først i form av lavere marginer, deretter som tap eller problemer.

Spørsmålet er hva tjenesteleverandørene gjør når markedet strammer seg til? Hvor er handlingsrommet, og hvilke muligheter har de til å rette opp skuta?

Når it ikke lenger selges som tradisjonell maskin- og programvare, men som tjenester, åpner det seg helt nye måter for å pakke om og justere innhold i takt med markedet. Kanskje kan tjenester rettet mot privatmarkedet, der prisvekst merkes først, gi en forsmak på hvilke virkemidler vi kan forvente også i bedriftsmarkedet?

Ta for eksempel strømme-giganten Netflix. Når vi får dårligere råd, er det åpenbart mulig å leve uten. Tidligere i år opplevde selskapet en stor nedgang i antall abonnenter, og med det inntektene. Nylig ble det klart hva som blir svaret. De strammer inn på muligheten for å dele abonnement med familie og venner. Nå skal det bare være familie, og de må dele husstand.

I dagens moderne samfunn blir resultatet at datteren som har flyttet på hybel, ikke kan dele abonnementet i studietiden, og sønnen mister tilgang i oddetallsuker, når han er hos mor.

Selv om den underliggende årsaken er inflasjon i samfunnet, kompenserer ikke Netflix med å skru på prisskruen. Prisen skal være den samme, men reglene for deling endres og strammes inn. Det hele krydres med tettere oppfølging av at kundene overholder betingelsene. Serverkapasitet koster, og hvis Netflix ikke har inntekter på en bruker, kan det være lønnsomt å begrense bruken.

Som med inflasjon blir pengene mindre verdt. Ikke fordi prisen økes, men fordi pakken blir litt mindre. Det er krympflasjon, og er et effektivt virkemiddel i en verden bestående av tjenester. Ikke desto mindre kan endringene ha store konsekvenser for hvordan man kan bruke tjenesten.

I en tradisjonell verden der man kjøpte maskin- og programvare til datarommet i kjelleren, har krympflasjon liten eller ingen effekt for de som allerede hadde kjøpt. I en verden der it forbrukes som tjenester i en sky, påvirkes alle. Alle abonnenter må forholde seg til det nye fra den dagen endringen trer i kraft.

På konferanser har advokater advart om at man bør lese betingelsene nøye, og være klar over hvilke muligheter leverandøren har til å endre innholdet i tjenestene. De aller fleste gir seg selv stor frihet her. De trenger det for å kunne stappe inn stadig ny teknologi i takt med utviklingen. Det har i hvert fall vært tilfelle i en verden med kontinuerlig vekst.

Spørsmålet er hva som vil skje når prisene stiger, veksten stagnerer og marginene presses. Krympflasjon kan være aktuelt også i skyen. I komplekse løsninger kan effekten for en enkeltkunde være stor.

Det kan være et godt tidspunkt å ta advokatstanden på ordet og sette seg godt inn i lisensbetingelsene man har. Og følge godt med på signalene fra leverandørene i tiden som kommer.