BØNDER MED HÅRNETT: Her dyrkes IOT-salat i en «vertikal farm» i en nedlagt fabrikkbygning like utenfor New York. De som holder oppsyn med veksten, har gummihansker og hårnett som en del av arbeidsantrekket. (Foto: Aerofarms)

Landbruk i nedlagt fabrikk

Med Tingenes Internett kan nedlagte fabrikklokaler vise seg å være vel så egnede landbruksarealer som jordene ute i det fri.

NEW YORK (Computerworld): Dette er en realitet allerede, ikke bare science fiction og løse fremtidsvyer hos teknologifrelste.

Under lanseringen av sin nye IOT-strategi i New York presenterte Dell et eksempel på fullt operativ «vertikal grønnsaksdyrking» i nedlagte fabrikklokaler på den andre siden av Hudson-elva, i nabo-delstaten New Jersey.

Mange nordmenn har opp gjennom årene hatt Newark-flyplassen som første landingssted på sine USA-turer. Innflygningen skjer over et særdeles tett industrialisert område. Minst av alt kan man tenke seg landbruk her. Men med Tingenes Internett snus alt på hodet.

Grønnsaksdyrking i høyden

Inne i en nedlagt fabrikkbygningen ligger en «gård» eid av gründerbedriften Aerofarms. Her blir det dyrket salat og andre grønnsaker i mange etasjes høye hyller med lys, vanning, temperatur og andre faktorer styrt og kontrollert kontinuerlig av 130.000 sensorer.

Slik skal landbruket digitaliseres, mener Dell.

I tillegg til betydelig økt produktivitet sammenlignet med tradisjonell grønnsaksdyrking kan slikt landbruk, basert på Tingenes Internett, også by på tidligere uante muligheter til å påvirke jordbruksproduktene på andre måter, til og med smaken.

Og det dreier seg bare i liten grad om omstridt genmanipulering, forsikret en av gründerne bak Aerofarms, David Rosenberg, på Dell-scenen på Manhattan, noen kilometer unna.

– Det har mye mer å gjøre med nye teknologi-baserte metoder for å «stresse» plantene til å utvikle seg i ønsket retning, forklarte han.

Opprør i jordbruket?

Selv om «alle» nå snakker varmt om digitalisering, ser vi at digitalisering også lett trigger motstand. Teknologien kalles jo gjerne «disruptiv», fordi digitalisering ofte forutsetter at noe rives ned når det nye bygges opp.

AEROFARMS: Gründer David Rosenberg (til høyre) forteller om sitt landbruksprosjekt Aerofarms, basert på Tingenes Internett. (Foto: Dell)

Hvordan norske husholdninger og bønder vil reagere på at frittgående høner og sauer på fjellbeite nå får konkurranse fra mye mer effektivt og produktivt jordbruk i nedlagte fabrikker i byene, gjenstår å se.

Skjønt – i denne omgang dreier det seg om grønnsaker, ikke dyr og fjærkre. Nå vil kanskje noen innvende at norsk jordbruk allerede er ganske industrialisert, med dyr som står på båsen hele året og aldri er ute. Men digitalisering er mye mer enn industrialisering, er Dells budskap.

Sporer veksthistorikken

Kjernen i Aerofarms-konseptet er Connected Food Safety System, en IOT-basert løsning som sporer «veksthistorikken» til grønnsaksproduktene fra frøposen til pakkedisken. På mer enn 130.000 punkter underveis i prosessen blir status analysert blant annet med tanke på matsikkerhet og på å minimalisere risikoene som tradisjonelt landbruk sliter med. Aerofarms snakker rett og slett om å øke grønnsaksplantenes IQ.

Sentralt i løsningen står teknologi fra Dell Technologies og Vmware, oppkjøpt av EMC i 2004 og dermed også en del av Dell/EMC-fusjonen i 2016.

390x mer effektivt

– I vårt vertikale jordbruk dyrker vi produkter i kunstig belysning – strømgjerrig LED-lys – i stedet for sollys, vi bruker mye mindre vannressurser enn i tradisjonelt jordbruk, og vi har en produktivitet som er fra 130 til 390 ganger større målt i anvendt arbeidskraft enn i tradisjonelt jordbruk, fortalte Rosenberg. – Vårt mål er å bygge slike farmer over hele verden.