UNDER LUPEN: Difi mener det er viktig at SAS har nettsider og bestillingsprosesser som fungerer for alle. Nå skal flygigantens hjemmesider under lupen. (Foto: SAS)
UNDER LUPEN: Difi mener det er viktig at SAS har nettsider og bestillingsprosesser som fungerer for alle. Nå skal flygigantens hjemmesider under lupen. (Foto: SAS)

Difi varsler tilsyn med SAS Norge

I dag sender Difi varsel til SAS Norge om tilsyn med flyselskapets nettside. Tilsynet blir gjennomført for å kontrollere om SAS sine nettsider følger lovkravene til universell utforming av ikt.

Publisert Sist oppdatert

- Det å reise er en stor del av hverdagen til alle landets innbyggere. SAS er ett av de to største flyselskapene i landet og har flere tusen kunder daglig. Det er viktig at deres nettsider og bestillingsprosesser fungerer for alle, det sier tilsynsleder Malin Rygg i Difi, i en pressemelding.

Nå skal flygigantens hjemmesider under lupen. I pressemeldingen skriver Difi at stadig flere bestiller billetter selv på nett, og at opp mot én million nordmenn er avhengige av at nettsidene er universelt utformet, altså at de er brukervennlige for mennesker med blant annet dysleksi, nedsatt syn eller nedsatt hørsel.

Hjemmesiden til SAS Norge er valgt ut fordi den er ny av året. Den skal ifølge Difi også være flygigantens viktigste kanal for salg og informasjon til sine kunder. Tema for kontrollen vil dekke kode, design og innhold.

- Billettbestilling vil naturlig nok være den viktigste brukeroppgaven vi tester, sier Rygg.

Avvik

I fjor var det Norwegian Air Shuttle som fikk hjemmesidene sine kontrollert. Tilsynet avdekte da et avvik på området navigasjon. Norwegian fikk da beskjed om at de ikke alltid sikrer tilstrekkelige navigasjonsmuligheter på nettsiden. I tillegg fikk de en merknad om at de har et forbedringspotensiale når det gjelder koding av innholdet på nettsiden. 

Avvik innebærer at virksomheten ikke oppfyller krav som er gitt eller medhold av lov eller forskrift. Virksomhetene som får beskjed om avvik må rette disse i etterkant, og skal levere en plan for rettingen. Om nødvendig kan tilsynet følge opp avvik med reaksjoner i form av pålegg om retting og tvangsmulkt (bot).

En merknad innebærer at tilsynsorganet finner grunn til å peke på forbedringspotensiale, men at forholdet ikke er i strid med krav, lov eller forskrift.

Testes

I år er det altså konkurrenten SAS som må ut i ilden. Difi fører tilsyn ved å teste et utvalg av SAS sine mest brukte sider opp mot kravene. Resultatet ble presentert på sluttmøte med virksomheten. Etterpå sender de ut en foreløpig tilsynsrapport til SAS for kommentar. Resultatet viser om det er behov for å utarbeide en plan for retting. Endelig tilsynsrapport med SAS Norge vil bli publisert på tilsynets nettsider etter at tilsynet er utført.