OPTIMISTISK: E-boks-sjef Henrik Andersen tror på nærmere 500.000 norske kunder på sin digitale postkasse i løpet av året. 

E-boks-sjefen tror på en halv million brukere i år

Henrik Andersen mener kampen mot Digipost ikke er tapt. 

- Vi har tilpasset oss det norske markedet, og har etter hvert fått mange nyttige erfaringer i løpet av de par årene vi har vært i Norge. Vi vet fra Danmark at det tar tid å etablere denne type løsning, så vi har en god porsjon tålmodighet og en langsiktig strategi med satsingen, sier sjefen for E-boks, Henrik Andersen.

Ble forsinket

I oktober i fjor meldte Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) at at danske E-boks var forsinket med sin løsning for digital postkasse. I november ble imidlertid den nye offentlige fellesløsningen for digital postkasse til innbygger sparket i gang, uten E-boks. 

E-boks sa den gangen at de skulle lansere i januar, men dette er nå igjen utsatt til en gang i februar. 

LES OGSÅ: Digipost er klare, E-boks forsinket

- Har Digipost et fortrinn ved at de allerede er i gang?

- Det kan være. Det er brukernes valg. Vi er ikke så bekymret på lengre sikt. Men vi hadde ikke noe annet valg enn å vente til løsningen er helt stabil med lansering. Det å starte på et mindre stabilt grunnlag var uaktuelt for oss, sier Andersen og fortsetter:   

- Vi måtte få på plass en tjenesteorientert arkitektur, nye meldingstjenester og mulighet for toveis kommunikasjon.

- Hva er ambisjonene fremover?

- Vi har 200.000 brukere per nå i Norge.  Vår ambisjon for året er tett på 500.000. Det er optimistisk, men realistisk, sier han. 

De norske brukerne som finnes i dag er i hovedsak knyttet til banker og deres kunder E-boks har avtaler med. Disse kan foreløpig ikke motta digital post fra det offentlige. 

- Bra med konkurranse

- At det til slutt ble to tilbydere tror jeg er positivt for brukerne. Markedskreftene settes i spill og man får mer ut av løsninger som lever side ved side. Det skaper verdi og innovasjon, sier Andersen.

- Vi har truffet det kommersielt vanskelig valget å si nei til reklame. Du får ikke noe du ikke har bedt om, legger han til. 

Sikker digital postkasse skal kunne benyttes av hele offentlig sektor, både stat og kommune, og vil gradvis bli tatt i bruk. Regjeringen har bestemt at alle statlige forvaltningsorgan som i dag sender post til innbygger på papir, skal ta løsningen i bruk innen første kvartal 2016.