SAMARBEID: Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany Norway (t.v) og Audun Hågå, administrerende direktør i Statens Legemiddelverk skriver under på kontrakten mellom de to partene. Kontrakten skal ha en verdi på i underkant av 200 millioner kroner. (Foto: Statens Legemiddelverk)
SAMARBEID: Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany Norway (t.v) og Audun Hågå, administrerende direktør i Statens Legemiddelverk skriver under på kontrakten mellom de to partene. Kontrakten skal ha en verdi på i underkant av 200 millioner kroner. (Foto: Statens Legemiddelverk)

Statens Legemiddelverk velger Netcompany Norway

Har fullført anskaffelsen av sin nye digitale plattform.

Publisert Sist oppdatert

Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet og god pris på legemidler, de skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og de være fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Legemiddelverket skal også legge til rette for forskning og innovasjon på disse områdene.

For å kunne utføre disse oppgavene på best mulig måte anså Legemiddelverket det som nødvendig å gå til anskaffelse av en ny digital plattform.

Plattformen skal styrke samarbeidet og samhandlingen med europeiske myndigheter, forbedre den interne saksbehandlingen og gjøre informasjon til helsetjenesten enklere tilgjengelig. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette er en digital milepæl og kan bli historisk for Legemiddelverket. Prosjektet har allerede hatt innvirkning på prinsipper i ny strategi, det skal være brukerstyrt og ha løpende prioriteringer, sier Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Etter en anbudsprosess falt valget av partner til slutt på Netcompany Norway AS, som er en del av det danske konsernet Netcompany.

Kontrakten har en verdi på i underkant av 200 millioner kroner.