DIGITALISERING. Sopra Sterias Eirik Hassel og Are Denstad fra Norsk Kylling forteller at databasert innsikt gir bedre beslutninger om dyrevelferd og bærekraft. (Foto: Norsk Kylling)
DIGITALISERING. Sopra Sterias Eirik Hassel og Are Denstad fra Norsk Kylling forteller at databasert innsikt gir bedre beslutninger om dyrevelferd og bærekraft. (Foto: Norsk Kylling)

Grønn digitaliseringsreise for Norsk Kylling

Ved å samle inn og strukturere store datamengder har Norsk Kylling blitt en innsiktsdrevet virksomhet. 

Publisert Sist oppdatert

135 kyllingbønder. 13 millioner kyllinger. 65 millioner middager hvert år. Det er mye å holde orden på i Norsk Kylling. Da er det godt å ha en solid og fleksibel grunnmur.

Gjennom databasert innsikt vil produsenten ta bedre beslutninger om dyrevelferd og bærekraft.

Trengte digital grunnmur

Norsk Kylling ble stiftet i 1991. Snart innledet selskapet et strategisk samarbeid med REMA 1000, og merkevaren Solvinge ble etablert. Etter hvert gikk dagligvarekjeden inn som eier i Norsk Kylling, og med oppkjøp av et rugeri i Soknedal fikk selskapet kontroll over hele verdikjeden – fra egg til fugl. Dermed kunne Norsk Kylling jobbe strategisk med alle deler av produksjonen.

Imidlertid ble det fort klart at selskapets eksisterende dataverktøy ikke matchet ambisjonene. I 2018 ble Sopra Steria engasjert for å reise en digital grunnmur. Prosjektene fortsetter å komme på løpende bånd.

Eirik Hassel, direktør for forretningsutvikling hos Sopra Steria, forteller at det har skjedd store endringer i Norsk Kylling de siste årene, og at utviklingen vil fortsette i tiden fremover.

 – Skal du gjøre store og nyskapende grep i forretningen din, må du ha en solid og fleksibel grunnmur. De siste årene har Norsk Kylling vært igjennom en betydelig endringsreise, der mye av det som før skjedde manuelt eller på et Excel-ark nå er digitalisert. Dette åpner mange muligheter fremover, sier han i en melding fra Sopra Steria.

For dyrevelferd og bærekraft

Hassel forteller at mange av prosjektene Sopra Steria har gjennomført for Norsk Kylling, i disse dager er i ferd med å lande. Dette inkluderer et overordnet program for innføring av nye forretningssystemer, en løsning for informasjonshåndtering og effektivisering av vareflyt og lagerbeholdning – og et prosjekt for å etablere datafangst i hele verdikjeden, fra klekking av rugeegg til foredling av kyllingkjøtt.

 – Vi hjelper Norsk Kylling med å skaffe fakta på bordet, helt ned til hvordan hver kylling oppfører seg. Slik kan de dokumentere og ta gode beslutninger for dyrevelferd og bærekraft. Det er også svært motiverende for konsulentene våre som jobber på disse prosjektene å se at arbeidet de gjør gir konkrete resultater og bidrar til en grønnere fremtid, sier Hassel.

Bygger grønn fabrikk

Sopra Steria har også hjulpet Norsk Kylling med it-infrastruktur og -system til deres nye flaggskip: et toppmoderne produksjonsanlegg i Orkanger. Produksjonslinjene åpner til høsten, og fabrikken hylles allerede for å sette en ny standard for innovasjon, energismarte løsninger og sirkulærøkonomi, heter det i meldingen.

– Fabrikken skal bli klimapositiv, slik at det totale klimafotavtrykket i regionen faktisk kommer til å bli mindre enn før. Dette får vi til blant annet med sjøvannskjøling, kun fornybare energikilder og en storstilt utbygging av fjernvarme, sier Are Denstad, direktør for økonomi- og forretningsutvikling i Norsk Kylling.