RÅDGIVERE: Geir Amsjø, Terje Storvik og Christin Gorman kommer med velmenende råd til den påtroppende ikt-direktøren i Nav. 
RÅDGIVERE: Geir Amsjø, Terje Storvik og Christin Gorman kommer med velmenende råd til den påtroppende ikt-direktøren i Nav. 

Gode råd til it-direktøren

Tre engasjerte personer med god kjennskap til ikt-prosjekter kommer med råd til den påtroppende ikt-direktøren i Nav. 

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke kom nyheten om at Nav har ansatt en ny ikt-direktør. Fra 3. august vil Torbjørn Larsen ta over ansvaret for it-avdelingen i den statlige mastodonten. Ikke en enkel jobb med tanke på alle problemene Nav har hatt i forbindelse med moderniseringsprosjektet. 

Computerworld har derfor bedt tre it-hoder om å komme med råd til den nye ikt-direktøren.

Jobb smidig

Geir Amsjø har mer en 20 års erfaring fra it-bransjen, og har en brennende interesse for metodikk og smidige verktøy.  

Geir Amsjø (Foto: privat)
Geir Amsjø (Foto: privat)

– Alt som har med it å gjøre er kunnskapsarbeid, mener Amsjø. Hans første råd til den nye ikt-direktøren er å lytte til de som skal gjøre jobben. 

– Det er viktig å ikke vingeklippe de som faktisk skal gjøre jobben. Jeg ville sett til de som jobber smidig, sier han, og viser til Storbritannia og USA. Der har de vært nødt til å ta radikale grep i det offentlige arbeidet ettersom dette var preget av massiv konsulentbruk, lite informasjon og for lite fokus på brukeren. Etter en helomvending er nå brukeren i fokus, og det er agile og full åpenhet som gjelder. 

– Hva er problemet, folket eller teknologien?

– Ingen av delene. Det er systemene og tankesettet, og troen på at planen skal løse ting. Man kan ikke bebreide enkeltpersoner.

– Er Nav-moderniseringen en oppgave det er mulig å få til?

– Det er fullstendig løsbart, men ikke neste mandag. Den nye it-direktøren må få med seg myndighetene. Det grunnleggende er tankesettet. Han må være en pådriver. 

Amsjø håper den nye ikt-direktøren er modig nok til å utfordre det rådende tankesettet med store prosjekter og omstendelige beslutningsprosesser.

– Det er krevende å endre på så store organisasjoner, og det må begynne på toppen. 

– Nav bør satse mer på egne ansatte og innleide utviklere fremfor å utlyse store anbud. Kontinuitet vil være avgjørende, mener Amsjø. 

Rydde først

Terje Storvik er leder for it-leveransestyring i Sintef, og medlem i Dataforeningens it-politiske råd. Han tror problemene til den offentlige instansen grunner i at Nav er satt sammen av flere organisasjoner som skal fungere sammen som en enhet. 

Terje Storvik (Foto: privat)

Storvik mener at man må rydde først. Hans råd til den nye ikt-direktøren er at han først må forenkle lov og forskrift, og lage it-systemer som støtter den nye hensikten til Nav.  

– Nav har for kompliserte og motstridende regelverk og forskrifter og må forenkle dette før it-systemene lages. Dersom it-løsningene skal prøve å løse unødig kompleksitet, ender de galt ut. Politikernes jobb var ikke ferdig da de "konstruerte" Nav, de skulle fortsatt med å forenkle lov og forskrift for de funksjonsområdene der nav skal ha en funksjon.

Storvik mener at Nav må sette brukeren i sentrum og utarbeide en informasjonsarkitektur som bygger på selvbetjening slik som for selvangivelsen. Da må man gjenbruke den informasjon det offentlige allerede har om den enkelte borger.

Storvik peker på at det er 3 ting som er viktig for digitalisering: 

– Det er arbeidsprosessene IT-løsningene understøtter, regelverket som styrer systemet, og organisering av de ansatte. Det er dømt til å mislykkes uten å jobbe parallelt på disse tre områdene, sier Storvik.

– Også må man ikke leie inn så mange konsulenter at man mister totaloversikten. Monsterprosjekter blir en klamp om foten. 

Alt må ikke digitaliseres

Christin Gorman er programmerer. Hun peker på tre ting hun mener kan være lurt å fokusere på. 

– Han bør organisere avdelingen etter hvilke tjenester man leverer.

Christin Gorman (Foto: privat)

Organisasjonskartet bør gi oversikt over tjenestene, sier hun. 

Gorman mener også at den nye ikt-direktøren bør legge til rette for god kommunikasjon.

– Som programmerer føler jeg meg ofte som mottaker, forteller Gorman. Hun tror derfor det er viktig at den nye ikt-direktøren har en åpen form hvor han gir de ansatte mulighet til å ta opp ting og til å komme med ideer. 

– Også bør han dele opp problemene i mindre deler, sier Gorman. Hun viser til debatten rundt Navs foreldreskjema. Istedenfor at alt skal være komplett, mener hun at det bør fokuseres på det viktigste først. 

– Alt må ikke digitaliseres, sier hun. 

Gorman er positiv til fortsatt bruk av konsulenter, men er skeptisk til å sette ansvar for et helt prosjekt ut på anbud. 

– Det fører til unødvendig høyt konfliktnivå, og setter kunde og leverandør opp imot hverandre. Når man møter på problemer blir spørsmålet "hvem har skylda?" heller enn "hvordan løser vi problemet?" Det fører også til at man i større grad ser seg blind på planen man baserte prosjekt-kontrakten på.

– Dersom staten selv tar ansvaret i prosjektet, så blir man i mye større grad kvitt slike tullete problemstillinger og kan fokusere på å levere gode løsninger.

Gorman har ikke selv har erfaring på direktørnivå, og hun tror ikke det er en lett oppgave den nye ikt-direktøren i Nav har foran seg.

– Jeg ønsker han lykke til, sier hun.