MANGLENDE ETTERSPØRSEL: Fredrik Syversen i IKT-Norge mener at offentlig sektor aktivt unngår å spørre etter juniorkompetanse. (Foto: IKT-Norge)
MANGLENDE ETTERSPØRSEL: Fredrik Syversen i IKT-Norge mener at offentlig sektor aktivt unngår å spørre etter juniorkompetanse. (Foto: IKT-Norge)

– Et stramt budsjett med fokus på digital næringsutvikling

STATSBUDSJETTET 2021: IKT-Norge mener det er mye bra, men påpeker likevel noen feilprioriteringer i statsbudsjettet for 2021.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er glad for at vi får et stramt budsjett med fokus på digital næringsutvikling, sier Fredrik Syversen, konstituert administrerende direktør i IKT-Norge.

Han trekker frem satsingen på forskning og utvikling, som har fått over 40 milliarder kroner, som positivt. Han oppgir også 80 millioner til digitale læremidler, prosjektet knyttet til oppstartsselskaper og offentlige anbud, og  satsningen på eksport, som de mest positive sidene ved budsjettet.

Beslutningen om å betale Norge inn i Horisont Europa, er også en gledelig nyhet i Fredrik Syversens ører. Han mener at dette vil gi IKT-Norges medlemsbedrifter en gedigen mulighet til å delta i internasjonale FoU-prosjekter.

– IKT-Norge har et stort antall medlemmer som fra før av deltar i ulike EU-program og som har ventet i spenning på denne beslutningen, så dette er vi veldige glade for i IKT-Norge, sier Syversen i en melding fra ikt-næringens interesseorganisasjon. 

I tillegg går det frem av meldingen at IKT-Norge er meget fornøyde med at regjeringen legger opp til å styrke det norske eksportarbeidet.

– Vi gleder oss til å delta i arbeidet med å få på plass “Business Norway”. En styrket og mer næringsstyrt eksportsatsing er høyst nødvendig, mener Syversen.

Noen feilprioriteringer

Til tross for mye bra, er det selvsagt også noen punkter som IKT-Norge gjerne kunne sett at hadde vært bedre. 

Stortinget vedtok 1.500 nye studieplasser i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i 2020. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til disse studieplassene i 2021. 

– Vi skulle vi gjerne sett en fortsatt økning i antall studieplasser innen IKT, vi var inne i en god steam i vår med 1500 nye studieplasser i revidert, så dette må ikke bli et langt hvileskjær, sier Syversen.

IKT-Norge mener også at det er noe feilprioritering også når det kommer til helse:

– Helsedepartementet fortsetter å pøse penger inn i AKSON til tross for alle advarsler om et prosjekt som ikke bør realiseres slik det er lagt opp nå. Jeg er overrasket at man ikke prioriterer arbeidet med “pasientens legemiddelliste” foran enda mer penger til prosjektarbeidet rundt AKSON. Legemiddellisten trenger et akutt løft nå, sier fortsetter Syversen.

For lite til bredbånd

Regjeringen foreslår 264,1 millioner kroner i 2021 til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt utbyggbare.

Dette mener Syversen at er skuffende lavt. I alle fall for alle dem som fremdeles mangler et bra nok bredbånd. 

– Valget står mellom et lavt beløp og utbygging over mange år, eller et høyere beløp og utbygging over færre år. Koronakrisen har synliggjort hvor avgjørende det er å tilgjengeliggjøre fordelene med digitaliseringen for alle innbyggere i Norge - både i byen og på landet, sier Syversen i meldingen, og fortsetter:

– Vi har gode muligheter for å prioritere bedre med hjelp av Stortinget med en mindretallsregjering, så vi går til høringer og møter med representanter med god tro på et enda bedre budsjett for våre medlemmer, avslutter Syversen.