HEALTHWORLD: Den fullsatte salen hadde representanter fra de fleste fasettene av helse-Norge. (Foto: Atle Skretting)
HEALTHWORLD: Den fullsatte salen hadde representanter fra de fleste fasettene av helse-Norge. (Foto: Atle Skretting)

Lys i tunnelen for helse-Norge

Vilje til samarbeide på tvers av tidligere grenser dominerte under årets Healthworld, der effektivisering og sikkerhet sto i fokus.

Publisert Sist oppdatert

– Vi bruker 13 mrd årlig på helseløsninger, er dere fornøyd? Slik åpnet Computerworlds Jan Birkeland årets Healthworld og fikk massiv hoderisting fra deltakerne som svar. ­ Både løsninger og samarbeid har vært en utfordring for helse-Norge i flere tiår, ikke minst på grunn av sikkerhetsproblematikk og manglende utveksling av informasjon mellom de forskjellige enhetene. Med fokus på sikkerhet og effektivisering lyktes konferansen å aktivisere en full sal med variert bakgrunn og innfallsvinkel fra de forskjellige fasettene av helse-Norge.

Lammende konfidensialitet

Utfordringene helse-Norge står ovenfor på it-siden ble grundig påpekt av Direktoratet for e-helse, men de ser også flere lys i tunnelen.  Direktør Christine Bergland skisserte en situasjon der aktørene til nå har vært ensidig opptatt av konfidensialiteten og å sikre dataene for enhver pris, på bekostning av andre aspekter som tilgjengelighet og integritet. Det mener hun skyldes en konservativ tankegang om hvordan helsetjenesten fungerer, som går på bekostning av hva

EFFEKTIVISERER: Konfidensialitetskravene har gått på bekostning av informasjonsflyten, mener Christine Bergland. (Foto: Atle Skretting)
EFFEKTIVISERER: Konfidensialitetskravene har gått på bekostning av informasjonsflyten, mener Christine Bergland. (Foto: Atle Skretting)

kundene ønsker.

 – Denne kombinasjonen av konfidensialitet og konservativ oppfatning av helsevesenet fokuserer på legen og ikke på resten av helsevesenet, sier hun og peker på at konfidensialitet er tillagt overdreven betydning på bekostning av andre parametere, slik at informasjonen ikke er tilgjengelig på tvers.

Endringer blokkeres

– Konfidensialitet er enn effektiv måte å beskytte seg mot endring på, som blant annet legeforeningen har forfektet kraftig opp gjennom tiden ved å motsette seg enhver deling av pasientdata.

Men kravet om absolutt konfidensialitet er i prinsippet allerede oppmyket. Forskjellige aktører drifter sine egne nettverk ved hjelp av leverandørene, fastlegene har sine egne servicefolk, og innen det medisinsk-tekniske er det mange private aktører involvert. Foreløpig er det lite av skytjenester, men her ventes også en kraftig økning.

Bergland trekker fram en rekke eksempler som viser at grensene for behov for tilgang er flytende, og at det er nødvendig med risikovurderinger i stedet for strenge konfidensialitetskrav som dreper samhandlingen.

Ledelsen inneforstått med risikoen

Dette er nedfelt i rapporten om nasjonal helsestrategi fra 2017 som blant annet påpeker nødvendigheten av en helhetlig risikovurdering forankret i både ledelse og styre.

– Med bedre bruk av helsedata er intensjonen at det legen ser, skal pasienten også se, slik at pasienten blir en ressurs. Det gir en ekstra innsats fra befolkningen, som skal trenes opp til å administrere helsedataene sine.

– Her kommer også Helseanalyseplattformen inn, som skal gi innsyn for den enkelte. ­– Skal det samles og forskes på noe må innbyggerne også få tilgang, men betingelsen er selvfølgelig høy sikkerhet, sier Bergland.

Resultatet skal blant annet gjøre det enklere for forskere å få tilgang til viktige data, som Norge disponerer. Bergland påpeker at det er langt bedre å kunne basere seg tall som omfatter alle Norges 5 millioner innbyggere enn på et utvalg bestående av 20 millioner amerikanere.

Resten av konferansen dreide seg om løsninger og problemstillinger i grenselandet mellom it og helse, med fokus på sikkerhet og samhandling. Forskjellige aspekter ved digitaliseringen kom fram, og deltakerne fikk innblikk i alt fra strekkodemerking av pasienter og medisiner, til standardisering av helseinformasjon og diverse større prosjekter som nå er under utvikling.  

– Deltar gjerne i samfunnsdebatten

– Vi vil høre hva som er i fokus i offentlig helsevesen, sier Hege stokke, som er leder for Healthcare i IBM. – Her får vi se hva som skjer og ser hva som er relevant for oss.

Healthworld IBM Hege Stokke
Hege Stokke (Foto: Atle Skretting)

Hun er spesielt glad for å høre signaler fra Direktoratet for e-helse om at de inviterer leverandører til å være mer aktive i samfunnsdebatten og sier at dette er et positivt utspill og en rolle som IBM tar med glede.

I praksis ser hun for seg dialog med politikere, arenaer for debatt, blogging, artikler og så videre.

– Ved å overføre kompetanse til politikerne kan vi være med å heve kompetansenivået i offentlig sektor. I dette inngår det også å invitere offentlige ledere til å besøke kompetansesentra i USA og EU. Generelt mener hun e-helse må bli flinkere til å se hvordan andre industrier løser oppgavene. Helsevesenet kunne for eksempel se på hvordan bankvesenet håndterer penger og transaksjoner når de legger opp til hvordan pasientdata skal håndteres.

På jakt etter oversikt

Dagfinn Bergsager deltar på Healthworld for å få bedre oversikt over hva som skjer

UiO mobil app Dagfinn Bergager Healthworld helse
Dagfinn Bergsager (Foto: Atle Skretting)

innen it og helse. Først og fremst i det norske helsevesenet, men han synes også det var interessant med innslaget fra engelsk helsevesen. Han er leder for webutvikling ved Universitetet i Oslo og utvikler mobilapper til bruk i medisinsk forskning. På konferansen vil han se hva andre gjør i markedet, både når deg gjelder å digitalisere og å få løsningene inn helsevesenet. 

Legemiddelsløyfe

– Dette er første gang jeg er på en it-konferanse, sier Caroline Guldahl. Hun er farmasøyt og jobber i Farmalogg, som er leverandør av vareregisteret til alle landets apotek.

På Healthworld er hun på jakt etter input på hva som rører seg i it-bransjen når det gjelder legemidler og pasientsikkerhet.

Farmalogg Healthcare Caroline Guldahl
Caroline Guldahl (Foto: Atle Skretting)

– Vi har lagt til rette for at firmaene kan registrere med produktkode, slik at legemidlene kan skannes i en lukket legemiddelsløyfe. Det innebærer at pasienten og legemiddelet skannes, for å verifisere at det passer sammen. Til nå er det tatt i bruk i Midt-Norge, og hun er spent på foredraget som forteller om løsningen og hvordan status er for den i resten av Norge.

– Jeg synes programmet er interessant, og at det er fint at det er lagt opp til mange pauser og mye mingling, sier Guldahl.

– Lovende kundekontakter

– Vi treffer Line Löfgreen på 99X' stand. Hun er markedssjef i selskapet, som i denne settingen tilbyr totalløsninger for drift av helseforetak og kan vise til en rekke kunder i helsesektoren.

- Med fokus på sikkerhet og effektivisering er healthcare en bransje vi har et svært aktuelt driftskonsept for, sier hun.

99x Line Löfgreen
PÅ STAND: Line Löfgreen i 99X spanderte soft ice på deltakerne og fikk mange kontakter. (Foto: Atle Skretting)

Midtveis i konferansen har hun snakket med mange kunder og allerede gjort avtaler for dagene framover.

- Vi serverer gratis softis på standen vår, som bokstavelig talt er en icebraker, sier hun og ler.

Dette er første gang 99x deltar på Healthworld, og Löfgreen synes deltakelsen har gitt innsikt i markedet, både gjennom foredragene og de mange samtalene med deltakerne. Ulike systemer og utfordringen det gir samtidig som sikkerheten skal ivaretas, er et gjennomgangstema i samtalene vi har hatt, avslutter hun.

Elektroniske medisinskap

Ingjerd Bratsberg synes det har vært interessant å høre om samarbeidet mellom de ulike aktørene innen ikt. Hun er fagrådgiver innen helse i Drammen kommune og jobber for tiden med å implementere elektroniske medisinskap og elektroniske medisintraller for sykehjem.

Drammen kommune Ingjerd Bratsberg
Ingjerd Bratsberg (Foto: Atle Skretting)

 – Skal vil få god funksjonalitet må alle ha samme mål, sier hun og trekker fram åpningsforedragets fokus på stor åpenhet og høy sikkerhet, noe hun mener er en forutsetning for god pasientbehandling og -sikkerhet.

Hun oppsummerer healthcare som veldig bra, med gode foredrag.

– Det er fint med et sted å treffe folk og kunne snakke sammen. Vi må samarbeide og lage gode allianser - alle må på banen for å få til noe, avslutter Bratsberg.

Oversikt over helse-prosjektene

Jeg har ikke vært på denne konferansen før og kommer fordi jeg er nysgjerrig på hva som rører seg i grenselandet mellom ikt og helse, sier Ole Johnny Solberg. Han er senior rådgiver i Cowi og jobber med å prosjektere infrastruktur for ikt og

cowi healthworld it
Ole Johnny Solberg (Foto: Atle Skretting)

sikkerhet. Selskapet har 1300 ingeniører og har ifølge Solberg prosjektert så å si alle sykehus i Norge.

– Vi er inne og legger alt til rette før de andre kommer med sine systemer, forteller han.

– Her har vi fått vite om de prosjektene som foregår. Dette ga mersmak, og det kan godt hende jeg går innom en gang til.

– Stemoderlig behandling av mindre aktører

Per Kristian Knudsen er daglig leder for Synsinformasjon, som er bransjeorganisasjonen for optikerbedriftene i Norge. Han deltar på Healthworld for å følge med utviklingen innen it i helsesektoren og konstaterer at det fortsatt er en lang vei å gå.

Healthworld Per Kristian Knudsen Synsinformasjon
Per Kristian Knudsen (Foto: Atle Skretting)

– Ennå ligger fokuset på løsninger til de store offentlige foretakene, og det går nok en stund til før utviklingen når de små og de private aktørene, sier han.